Saltar a continguts

Consorci Delta del Llobregat

Navegació

Menú principal

Òrgans de govern

 El Consell Rector és l’òrgan de deliberació i decisió del Consorci. Està integrat per:

> El/la president/a

> 6 representants de la Generalitat de Catalunya

> 2 representants de l'Ajuntament del Prat de Llobregat

> 2 representants de l'Ajuntament de Viladecans

> 1 representant de l'Ajuntament de Gavà

1 representant de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

La Presidència 
correspon al/a la conseller/a de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de medi natural.

La Gerència 
és l’òrgan d’administració que assumeix la direcció i la coordinació de la gestió del Consorci.

 

Actualment formen el Consell Rector els representants següents:
 

President

Hble. Sr. Josep Rull i Andreu, Conseller de Territori i Sostenibilitat de  la Generalitat de Catalunya.

Vocals

6 representants de la Generalitat. PENDENTS DE NOMENAMENT


Il·lm. Sr. Lluís Tejedor i Ballesteros, Alcalde del Prat de Llobregat

Il·lm. Sr. Carles Ruíz Novella, Alcalde de Viladecans

Il·lma. Sra. Lluisa Moret i Sabidó, Alcaldessa de Sant Boi de Llobregat

Il·lma. Sra. Raquel Sánchez Jiménez, Alcaldessa de Gavà

 

Sra. Alba Bou Jordà, Tinenta d'Alcalde de l'Àrea d'Urbanisme i Medi Ambient de l'Ajuntament del Prat de Llobregat

Sr. Jose Luis Atienza Ferrero, Tinent d'Alcalde de l'Àrea de Medi Ambient i Ciutat Sostenible de l'Ajuntament de Viladecans

Gerent

Sra. María José Albaladejo Albaladejo

 

 

© Consorci Delta del Llobregat - Av. Onze de Setembre, 73-75 - 08820 - El Prat de Llobregat - Tel. 93 479 32 01 - administracio@consorcidelta.org