Saltar a continguts

Consorci Delta del Llobregat

#[eBDLocale.literal(navegacio)]

Menú principal

NOTÍCIES

27/11/2014
El Consorci participa en una jornada tècnica sobre diagnosi i propostes per a la millora dels aiguamolls litorals

El passat 19 de novembre, l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries i l'Agència Catalana de l'Aigua van organitzar una jornada tècnica per debatre propostes per millorar l'estat ecològic dels aiguamolls litorals catalans. 

La Directiva Europea Marc de l'Aigua (2000/60/CE) estableix el concepte d'estat ecològic de les masses d'aigua, referit a la qualitat de l'estructura i funcionament dels ecosistemes aquàtics, i l'obligatorietat per a tots els estats membres, d'assolir un bon estat ecològic de les masses d'aigua dels seus territoris.  En base a aquesta Directiva, la  Generalitat de Catalunya va redactar un programa de mesures de millora fins al 2015. Enguany cal fer balanç de la feina realitzada i redactar el programa de mesures per al nou període (2016-2021).  Així, aquesta jornada es va organitzar amb l'objectiu de consensuar amb els gestors de les zones humides litorals les accions que cal dur a terme per millorar l'estat de les diferents masses d'aigua i com fer-ne l'avaluació.

Els tècnics del Consorci van fer una presentació sobre l'estat ecològic actual dels principals estanys i basses del delta del Llobregat, segons els indicadors que es mesuren des del 2007.  Aquests indicadors es basen en paràmetres de qualitat química de l'aigua, la diversitat de plantes aquàtiques submergides i la presència de fauna exòtica, com la carpa i el cranc de riu americà.

Malauradament, només l'estany de la Magarola, al litoral pratenc, assoleix el bon estat ecològic i compleix els requisits de la Directiva Marc de l'Aigua. A la resta d'estanys i basses els indicadors donen un estat entre moderat i dolent, pel que cal dur a terme accions que permetin la seva recuperació. Els principals problemes que afecten els nostres aiguamolls es basen en l'elevada concentració de nutrients de l'aigua, les alteracions de la seva conca per la implementació de grans infraestructures, els canvis en el règim hídric i la presència d'espècies exòtiques.

Les 32 accions proposades pel Consorci per al programa de mesures 2016-2021 són molt variades i ajustades a les necessitats detectades en cada massa d'aigua, però es poden resumir en reduir l'entrada de nutrients a través dels canals i rieres que hi desguassen, recuperar el funcionament hídric  i millorar la comunicació de les llacunes amb el mar.

Esperem que en aquest període de 6 anys, i malgrat els ajustos pressupostaris, es puguin desenvolupar la major part de les accions, i que això ens permetin gaudir d'unes zones humides de qualitat. 

© Consorci Delta del Llobregat - 08820 - El Prat de Llobregat - Tel. 93 479 32 01 - administracio@consorcidelta.org