Saltar a continguts

Consorci Delta del Llobregat

#[eBDLocale.literal(navegacio)]

Menú principal

Documentació

Spartina
Butlletí naturalista del delta del Llobregat

Spartina és el butlletí naturalista del delta del Llobregat que va publicar el Departament de Medi Ambient de l'Ajuntament del Prat de Llobregat, i que recull, de l'any 1994 al 2006, articles científics sobre els sistemes naturals del delta del Llobregat per tal de divulgar els seus valors a través de la difusió de les investigacions que es fan en aquest territori. En el decurs dels anys, la línia editorial es va obrir per acollir també articles sobre altres aiguamolls mediterranis, així com articles d'investigació, treballs sobre experiències pràctiques de gestió dels ecosistemes deltaics (les platges, els aiguamolls i les riberes fluvials) que poden tenir un interès general pel seu valor com a proposta, per la informació que aporten o pel seu paper com a documents per al debat. 

S'han publicat fins a 5 números de butlletins que es posen a l'abast en format .pdf per a la seva consulta. 

Spartina. Número 2 · Anys 1995 - 1996

PRESENTACIÓ
SERGI ALEGRE, Tinent Alcalde de l'Ajuntament del Prat de Llobregat
Presentació Número 2

BOTÀNICA
SALVAT,A.
Algues i paràmetres ambientals en estanys artificials del delta del Llobregat

SEGUÍ, JM.
Les plantes aquàtiques del delta del Llobregat, un paràmetre per avaluar l'estat de conservació del medi

GONZÁLEZ, V.; DEL HOYO, R & MACÍAS C.
L'abellera de mirall (Ophrys speculum Link), primera cita al delta del Llobregat i noves dades per al coneixement d'aquesta espècie a Catalunya

PINO, J.
Aportació al coneixement de la flora al·lòctona del delta del Llobregat

DE ROA, E.
Experiències de plantació amb comunitats vegetals psammòfiles: la parcel·la pedagògica de la platja del Prat

ZOOLOGIA
GUILLÉN, G. & CORBELLA, J.
Presència de Musculium lacustre Müller 1774, al delta del Llobregat

LOCKWOOD, M.
El seguiment dels ropalòcers als delta del Llobregat, any 1994

OROZCO, A.; PÉREZ, J.J. & VALLHONRAT, F.
Els Macroheterocera (Lepidptera) de les reserves naturals del delta del Llobregat

RIBAS, P.
Descobriment i confirmació de Cacyreus marshalli Bulter, 1898 (Lepidoptera Lycaenidae) al Prat de Llobregat

BALLESTEROS, T. & DEGOLLADA, A.
Distribució dels amfibis i rèptils al delta del Llobregat

SANTAEUFEMIA, F.X. & GUTIÉRREZ, R.
Cens i distribució de la població d'ocells aquàtics nidificants al delta del Llobregat el 1994

GUTIÉRREZ, R.
Censos hivernals d'ocells al delta del Llobregat de gener de 1994 i 1995

BROTONS, LL.
Variació estacional de la comunitat ornítica de la riera de Sant Climent (delta Llobregat)

ESTEBAN, P.
Anuari ornitològic del delta del Llobregat 1994
 

Spartina. Número 3 · Any 1997 - 1998

PRESENTACIÓ
SERGI ALEGRE I CALERO, Tinent d'Alcalda de l'Àrea de Medi ambient de l'Ajuntament del Prat
Presentació número 3

BOTÀNICA
PÉREZ DE GREGORIO, M.A.
Contribució a la micoflora de la família Orchidaceae al delta del Llobregat

GONZÁLEZ, V.; DEL HOYO, R & MACÍAS, C.
Estudi florístic i corologia de la família Orchidaceae al delta del Llobregat

PINO, J. & DE ROA, E.
Comparació de l'estructura i la composició florística de la vegetació de dues platges del Prat de Llobregat

SEGUÍ, J.M.
Valoració de la importància florística d'algunes zones al delta del Llobregat. El cas de les maresmes de les Filipines i can Sabadell

SALVAT, A.; MARCH, E. & GUTIÉRREZ, C.
El clot de la Unilla (Segrià): El darrer gran exemple de llacuna endorreica a Catalunya

VALVERDE, A.
Evolución histórica, origen y significación de la pineda litoral del delta del Llobregat. I (siglos XVI - XIX)

ZOOLOGIA
CADEVALL, J. & OROZCO, A.
Mol·luscs terrestres de les dunes litorals del delta del Llobregat

LOCKWOOD, M.
Primer inventari dels Odonats del delta del Llobregat

CARRETERO, M.A. & LLORENTE, G.A
Preferències d'hàbitat de Pasammodromus hispamicus al delta del Llobregat

CARRETERO, M.A.
Comparació de l'abundància de pasammodromus hispamicus a la platja del Prat entre 1989 i 1997. Propostes per a la gestió de l'hàbitat

ROIG, J.M. & DE ROA, E.
Dades preliminars sobre l'estatus actual de la tortuga de Florida (Trachemys scripta elegans) al delta del Llobregat

BROTONS, LL.
Influència de les característiques dels camps inundats del delta del Llobregat sobre la presencia de limícoles (Charadriformes); Criteris per a la seva gestió

DIES, J.L. & DIES. B,
Utilización del arrozal por limícolas en migración postnupcial en la albufera de València

FIGUEROLA, J. & CERDÀ, F.
Evolució i conservació de la població de corriol camanegre (Charadius alexandrinus) al delta del Llobregat

TORRE, I. & BALLESTEROS, T.
Hourly patterns of incubating Kentish plovers (Charadius alexandrinus) in the Llobregat Delta, NE Spain

SANTAEUFEMIA, F.X.
Atles dels ocells nidificants al terme municipal del Prat de Llobregat (Barcelona). Resultats dels anys 1995, 1996 i 1997

GUTIÉRREZ, R.
Canvis en el catàleg ornitològic del delta del Llobregat (1995 - 1997)

PAPERS DE GESTIÓ
Memòria justificativa de la proposta d'ordenació de la nova llera del riu Llobregat (tram interior)

Dictamen del comité científico reunido por el Ayuntamiento del Prat de Llobregat sobre el origen del riesgo de colisiones con aves en el aeropuerto del Prat

Informe sobre l'experiència pilot de foment de la inundació temporal de camps agrícoles durant la primavera de 1997, al terme municipal del Prat de Llobregat

Spartina. Número 4 · Any 2001

PRESENTACIÓ
PAU ESTEBAN, Tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament del Prat
Presentació número 4

ECOLOGIA
JIMÉNEZ, F.; JIMÉNEZ, M.; MELERO, J. A.
Influència d’alguns paràmetres físicoquímics sobre el Fitoplàcton i els Macroinvertebrats de la Riera de Sant Climent (Delta del Llobregat)

BOTÀNICA
GONZÁLEZ, V. & DEL HOYO, R.
Noves aportacions al coneixement de les orquídies (Orchidaceae) del delta del Llobregat

PINO, J. & DE ROA, E.
Estat actual i dinàmica de les poblacions de Trencadalla (Kosteletzkya pentacarpos (L.) Ledeb.) al delta del Llobregat

DEL HOYO, R. & GONZÁLEZ, V.
Anàlisi de l'estat de la vegetació i catàleg florístic del paratge de la pineda de Cal Francès i la seva zona litoral (Viladecans, delta del Llobregat)

PINO, J.
Senecio Pterophorus DC., una nova espècie vegetal per al Baix Llobregat

OROZCO, A.; CADEVALL, J.; BROS, V.; HERNÁNDEZ, E.; NEBOT, J. & URIBE, F.
Inventari dels mol·luscs d'aigua dolça de la Ricarda - ca l'Arana (El Prat de Llobregat, delta del Llobregat)

PÉREZ DE-GREGORIO, J.J.
Microlepidòpters (Ethmiidae, Crambidae) dels aiguamolls litorals de Catalunya (Lepidoptera) (I)

MASÓ, A.; REQUENA, E. & MARTÍN, J.
Nota prèvia  sobre els microlepidòpters de la fina de la Ricarda (delta del Llobregat)

OLTRA, C. DIES, J. I.; GARCÍA, F. J.; DIES, B. & CATALÁ, F.J.
Anàtidas invernantes en el Parc Natural de l'Albufera de València: Descripción y factores ambientales implicados

BALLESTEROS, T. & DEGOLLADA, A.
Distribució dels mamífers al delta del Llobregat

PAPERS DE GESTIÓ
CARULLA, N. & PUIGSERVER, D. 
Anàlisi de la tipologia dunar i de la morfologia dels estanys litorals: aplicació a la proposta de restauració del paratge de les Madrigueres (El Vendrell, Tarragona)

BALLESTEROS, F.; TORRE, I.; SEGUÍ, J.M. & VIDAL, M. E.
L'estany de laminació del campus de la Universitat Politècnica de Catalunya a Castelldefels, una zona humida urbana al delta del Llobregat

SEGUÍ, J.M. & DEL HOYO, R.
Anàlisi de la colonització vegetal d'un sistema hidràulic de laminació al terme municipal del Prat de Llobregat

© Consorci Delta del Llobregat - 08820 - El Prat de Llobregat - Tel. 93 479 32 01 - administracio@consorcidelta.org