Saltar a continguts

Consorci Delta del Llobregat

#[eBDLocale.literal(navegacio)]

Menú principal

POLÍTICA MEDIAMBIENTAL

El Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat aposta per la gestió sostenible com a valor central de la seva activitat. Per la pròpia naturalesa dels seus  objectius, el Consorci incorpora el concepte de desenvolupament sostenible a la gestió de l’activitat turística, com un instrument que relaciona els aspectes socioculturals, mediambientals i econòmics, fent compatible l’objectiu prioritari de la preservació dels ecosistemes amb la satisfacció dels visitants i de la comunitat local.

En el marc d’aquest compromís disposem d’una política de turisme responsable  i portem a terme tot un seguit de bones pràctiques.  

POLÍTICA DE TURISME RESPONSABLE

Les característiques dels espais protegits que gestiona el Consorci condicionen l’ús públic que se’n pot fer. Així, els estudis de capacitat d’acollida que s’han realitzat ens permeten conèixer els límits dels espais visitables i les accions a desenvolupar per a evitar afectacions a l’entorn natural.

La gestió de l’ús públic i de l’atractiu turístic d’aquests espais naturals es compatibilitza amb la protecció de l’entorn. Com? Itineraris delimitats, punts d’informació, senyalització, aguaits, pantalles... permeten gaudir d’uns espais naturals ben equipats en plena àrea metropolitana. Certament són espais privilegiats, donada la seva ubicació i la biodiversitat que alberguen, i justament en això rau la seva fragilitat. Per això des del Consorci que els gestiona es té una especial cura en el compliment de les normatives d’ús i del control de les activitats permeses.  

Per posar uns exemples, hi ha itineraris que sols s’obren al públic quan hi ha personal que pot atendre i controlar l’entrada, altres on no es permet el pas amb animals de companyia, o no es permeten les bicicletes o, fins i tot activitats esportives com el footing.

BONES PRÀCTIQUES

Creixement econòmic, inclusiu i sostenible:
En ser un punt d’atracció turística, exercim d’element dinamitzador del turisme a nivell local, doncs som alhora atractiu per les persones que visiten la comarca i promocionem els establiments de les localitats veïnes.
Col·laborem en campanyes de projectes de desenvolupament de turisme local de qualitat. Participem en activitats formatives amb centres educatius i formatius.

Inclusió social i ocupació:

Formem part de la xarxa d’organismes que acull plans d’ocupació destinats a promoure la contractació laboral de persones aturades per a la realització d’actuacions de caràcter temporal i d’interés general i social que impulsen les diferents administracions públiques.

 

Us eficient dels recursos, protecció ambiental i canvi climàtic:

Treballem per optimitzar el consum de recursos naturals i minimitzar els residus que produïm.
Hem implantat la recollida selectiva de les diferents fraccions dels residus. Portem a terme els corresponents controls, manteniments i revisions per garantir el correcte funcionament de les instal·lacions que generen emissions a l’atmosfera.

Valors culturals, diversitat i patrimoni:

El nostre objectiu principal és la protecció del patrimoni natural del delta del Llobregat, treballant per mantenir la diversitat biològica i paisatgística. Som un element fonamental en la ordenació del territori.

Oferim informació sobre diferents propostes culturals i gastronòmiques local, entre d’altres.

 

Seguretat del client:

Les nostres instal·lacions tenen revisions setmanals per garantir la seguretat dels visitants.

Disposem d’un pla d’emergències actualitzat i del qual el personal que interactua amb el públic visitant n’és coneixedor.

Disposem d’assegurances d’accidents i de protecció civil que cobreixen als nostres visitants i les activitats que organitzem. 

 

Satisfacció i fidelització:

Disposem de protocols per assegurar la correcta prestació del servei i plans de neteja i manteniment preventiu.

En els punts d’informació està disponible el full oficial de reclamació / denúncia.

Hem implantat un sistema de gestió de queixes i suggeriments dels usuaris que arriben mitjançant el full oficial o a través d’altres vies de comunicació (correu electrònic, web, carta, comunicació telefònica...). 

© Consorci Delta del Llobregat - 08820 - El Prat de Llobregat - Tel. 93 479 32 01 - administracio@consorcidelta.org