Saltar a continguts

Consorci Delta del Llobregat

#[eBDLocale.literal(navegacio)]

Menú principal

Rèptils

 
RÈPTILS DEL DELTA DEL LLOBREGAT *1
 
NOM CIENTÍFIC
NOM CATALÀ
ESTATUS

 
Lacertidae
 
 

 

 
     
1
Psammodromus algirus
sargantaner gros
freqüent
2
Psammodromus hispanicus
sargantana ibèrica
escàs
3
Podarcis hispanica
sargantaner petit
escàs
4
Lacerta lepida
llangardaix ocel·lat
molt rar
 
Gekkonidae
 
 
5
Tarentola mauretanica
dragó comú
freqüent
6
Hemidactylus turcicus
dragó rosat
molt rar
 
Anguidae
 
 
7
Anguis fragilis
vidriol
escàs
 
Colubridae
 
 
8
Rhinechis (Elaphe) scalaris
serp blanca
escàs
9
Malpolon monspessulanus
serp verda
freqüent
10
Natrix maura
serp d’aigua
freqüent
11
Natrix natrix
serp de collar
molt rar
Quelonis
 
Bataguridae
 
 
12
Mauremys leprosa
tortuga d’aigua ibèrica
freqüent
 
Emydidae
 
 
13
Trachemys scripta
tortuga de florida
freqüent
*1 Universitat de Barcelona. Seguiment de paràmetres biològics i detecció de bioindicadors de l’estat del sistema al llarg del període de creació de noves infraestructures al delta del Llobregat. Anys 2004 i 2005. Informes inèdits.
ANNEX: cwreptils.pdf   (pdf 96502)

 

© Consorci Delta del Llobregat - 08820 - El Prat de Llobregat - Tel. 93 479 32 01 - administracio@consorcidelta.org