Saltar a continguts

Consorci Delta del Llobregat

#[eBDLocale.literal(navegacio)]

Menú principal

Hàbitats prioritaris

El delta del Llobregat té hàbitats i espècies de flora protegits per les directives europees. Els espais protegits allotgen 20 hàbitats naturals d’interès comunitari europeu, dels quals 3 estan declarats d’interès prioritari amb l'objectiu de conservar-los. Aquests hàbitats estan relacionats amb les àrees marjalenques i les zones sorrenques del litoral. En destaquen les llacunes amb vegetació submergida, els salicornars i les jonqueres, les dunes amb la seva vegetació característica i les pinedes de pi pinyer sobre dunes.

 
Els hàbitats d’interès prioritari són:

> Les llacunes costaneres amb vegetació hidròfila

> Les dunes amb boscos de pi pinyer

> Les torberes calcàries amb mansega (Cladium nmariscus)

 
Altres hàbitats d’interès comunitari són:
 
Sobre sòls salins
 
 • Les comunitats de salicòrnia sobre sòls salins
 • Els herbassars d’espartina
 • Les jonqueres i els herbassars halòfils mediterranis, entre els quals destaquen les ensopegueres
 • Els matollars sobre terrenys salins de salicornar arbustiu
 • Els matollars halonitròfils de Suaeda fruticosa i Atriplex halimus.
 • Poblaments de rave de mar sobre sorres litorals
 
 
Sobre sòls sorrencs, les diferents formacions de dunes:
 
 • Dunes mòbils
 • Dunes amb borró
 • Depressions interdunars
 • Dunes fixes de crucianel·la
 
 
Sobre zones més o menys inundades:
 
 • Estanys de terra baixa amb vegetació helofítica associada (canyissar, bogar, jonqueres)
 • Omedes i pollancredes mediterrànies
 • Poblacions de Chara sp., en basses calcàries d’aigua neta
 • Comunitats de plantes no llenyoses de marges de riu
 

 

© Consorci Delta del Llobregat - 08820 - El Prat de Llobregat - Tel. 93 479 32 01 - administracio@consorcidelta.org