Saltar a continguts

Consorci Delta del Llobregat

#[eBDLocale.literal(navegacio)]

Menú principal

Gestió de vegetació

El Consorci desenvolupa un programa de seguiment de les espècies o comunitats florístiques. Es fan, sobretot, inventaris de flora, que permeten veure l'evolució de les comunitats vegetals i proporcionen coneixements per afrontar alguns dels problemes ambientals més rellevants derivats de l'activitat humana, com són la fragmentació dels hàbitats, els canvis en el règim de pertorbacions o les invasions biològiques.

Es fan estudis de les orquídies i dels fongs, així com de les comunitats florístiques de les platges del litoral del Prat.

Seguiment de vegetació de data ...
ANNEX: Document   (pdf 11295)
© Consorci Delta del Llobregat - 08820 - El Prat de Llobregat - Tel. 93 479 32 01 - administracio@consorcidelta.org