Saltar a continguts

Consorci Delta del Llobregat

#[eBDLocale.literal(navegacio)]

Menú principal

Ocells

< tornar

OCELLS DEL DELTA DEL LLOBREGAT
 
 NOM CIENTÍFIC
 NOM CATALÀ
 ABUNDÀNCIA
 FENOLOGIA
 
 ANATIDAE 
 
 
 
1
 Cygnus olor 
 Cigne mut 
 ocasional 
 accidental 
2
 Cygnus columbianus 
 Cigne petit 
 ocasional 
 accidental 
3
 Anser fabalis 
 Oca pradenca 
 ocasional 
 accidental 
4
 Anser albifrons 
 Oca riallera grossa 
 ocasional 
 accidental 
5
 Anser anser 
 Oca vulgar 
 escàs 
 hivernant 
 6
 Branta leucopsis 
 Oca de galta blanca 
 ocasional 
 accidental 
7
 Branta bernicla 
 Oca de collar 
 ocasional 
 accidental 
8
 Tadorna ferruginea 
 Ànec canyella 
 ocasional 
 accidental 
9
 Tadorna tadorna 
 Ànec blanc 
 comú 
 resident 
10
 Aix galericulata 
 Ànec mandarí 
 ocasional 
 accidental 
11
 Anas penelope 
 Ànec xiulador 
 comú 
 hivernant 
12
 Anas strepera 
 Ànec griset 
 comú 
 resident 
13
 Anas crecca 
 Xarxet 
 comú 
 hivernant 
14
 Anas platyrhynchos 
 Ànec coll-verd 
 comú 
 resident 
15
 Anas acuta 
 Ànec cuallarg 
 escàs 
 hivernant 
16
 Anas querquedula 
 Xarrasclet 
 escàs 
 migrant 
17
 Anas discors 
 Xarxet alablau 
 ocasional 
 accidental 
18
 Anas clypeata 
 Ànec cullerot 
 comú 
 resident 
19
 Marmaronetta angustirostris 
 Xarxet marbrenc 
 ocasional 
 accidental 
20
 Netta rufina 
 Xibec 
 escàs 
 resident 
21
 Aythya ferina 
 Morell cap-roig 
 comú 
 resident 
22
 Aythya nyroca 
 Morell xocolater 
 rar 
 migrant 
23
 Aythya fuligula 
 Morell de plomall 
 escàs 
 hivernant 
24
 Aythya marila 
 Morell buixot 
 ocasional 
 accidental 
25
 Somateria mollissima 
 Èider 
 rar 
 hivernant 
26
 Clangula hyemalis 
 Ànec glacial 
 ocasional 
 accidental 
27
 Melanitta nigra 
 Ànec negre 
 escàs 
 hivernant 
28
 Melanitta fusca 
 Ànec fosc 
 rar 
 hivernant 
29
 Bucephala clangula 
 Morell d'ulls grocs 
 ocasional 
 accidental 
30
 Mergus albellus 
 Bec de serra petit 
 ocasional 
 accidental 
31
 Mergus serrator 
 Bec de serra mitjà 
 rar 
 hivernant 
32
 Mergus merganser 
 Bec de serra gros 
 ocasional 
 accidental 
33
 Oxyura jamaicensis 
 Ànec de Jamaica 
 ocasional 
 accidental 
34
 Oxyura leucocephala 
 Ànec capblanc 
 ocasional 
 accidental 
 
 PHASIANIDAE 
 
 
 
35
 Alectoris rufa 
 Perdiu roja 
 escàs 
 resident 
36
 Coturnix coturnix 
 Guatlla 
 escàs 
 migrant 
37
 Phasianus colchicus 
 Faisà 
 comú 
 resident 
 
 GAVIDAE 
 
 
 
38
 Gavia stellata 
 Calàbria petita 
 rar 
 hivernant 
39
 Gavia arctica 
 Calàbria agulla 
 rar 
 hivernant 
40
 Gavia immer 
 Calàbria grossa 
 ocasional 
 accidental 
 
 PROCELLARIIDAE 
 
 
 
42
 Calonectris diomedea 
 Baldriga cendrosa 
 escàs 
 migrant 
42
 Puffinus mauretanicus 
 Baldriga balear 
 escàs 
 migrant 
43
 Puffinus yelkouan 
 Baldriga mediterrània 
 escàs 
 migrant 
 
 HYDROBATIDAE 
 
 
 
44
 Hydrobates pelagicus 
 Ocell de tempesta 
 rar 
 migrant 
 
 SULIDAE 
 
 
 
45
 Morus bassanus 
 Mascarell 
 comú 
 hivernant 
 
 PHALACROCORACIDAE 
 
 
 
46
 Phalacrocorax carbo 
 Corb marí gros 
 comú 
 hivernant 
47
 Phalacrocorax aristotelis 
 Corb marí emplomallat 
 escàs 
 estival 
 
 PELECANIDAE 
 
 
 
48
 Pelecanus onocrotalus 
 Pelicà vulgar 
 ocasional 
 accidental 
 
 ARDEIDAE 
 
 
 
49
 Botaurus stellaris 
 Bitó comú 
 escàs 
 hivernant 
50
 Ixobrychus minutus 
 Martinet menut 
 comú 
 estival 
51
 Nycticorax nycticorax 
 Martinet de nit 
 comú 
 resident 
52
 Ardeola ralloides 
 Martinet ros 
 escàs 
 migrant 
53
 Bubulcus ibis 
 Esplugabous 
 comú 
 resident 
54
 Egretta gularis 
 Martinet dels esculls 
 ocasional 
 accidental 
55
 Egretta garzetta 
 Martinet blanc 
 comú 
 resident 
56
 Casmerodius albus 
 Agró blanc 
 escàs 
 migrant 
57
 Ardea cinerea 
 Bernat pescaire 
 comú 
 resident 
58
 Ardea purpurea 
 Agró roig 
 escàs 
 estival 
 
 CICONIIDAE 
 
 
 
59
 Ciconia nigra 
 Cigonya negra 
 rar 
 migrant 
60
 Ciconia ciconia 
 Cigonya blanca 
 escàs 
 migrant 
 
 THRESKIORNITHIDAE 
 
 
 
61
 Plegadis falcinellus 
 Capó reial 
 escàs 
 migrant 
62
 Platalea leucorodia 
 Bec-planer 
 escàs 
 migrant 
 
 PHOENICOPTERIDAE 
 
 
 
63
 Phoenicopterus ruber 
 Flamenc 
 escàs 
 migrant 
 
 PODICIPEDIDAE 
 
 
 
64
 Tachybaptus ruficollis 
 Cabusset 
 comú 
 resident 
65
 Podiceps cristatus 
 Cabussó emplomallat 
 comú 
 resident 
66
 Podiceps grisegena 
 Cabussó gris 
 ocasional 
 accidental 
67
 Podiceps auritus 
 Cabussó orellut 
 ocasional 
 accidental 
68
 Podiceps nigricollis 
 Cabussó collnegre 
 escàs 
 migrant 
 
 ACCIPITRIDAE 
 
 
 
69
 Pernis apivorus 
 Aligot vesper 
 escàs 
 migrant 
70
 Elanus caeruleus 
 Esparver d'espatlles negres 
 ocasional 
 accidental 
71
 Milvus migrans 
 Milà negre 
 escàs 
 migrant 
72
 Milvus milvus 
 Milà reial 
 rar 
 migrant 
73
 Neophron percnopterus 
 Aufrany 
 ocasional 
 accidental 
74
 Gyps fulvus 
 Voltor comú 
 ocasional 
 accidental 
75
 Aegypius monachus 
 Voltor negre 
 ocasional 
 accidental 
76
 Circaetus gallicus 
 Àguila marcenca 
 escàs 
 migrant 
77
 Circus aeruginosus 
 Arpella vulgar 
 comú 
 hivernant 
78
 Circus cyaneus 
 Arpella pàl·lida 
 rar 
 migrant 
79
 Circus macrourus 
 Arpella pàl·lida russa 
 ocasional 
 accidental 
80
 Circus pygargus 
 Esparver cendrós 
 rar 
 migrant 
81
 Accipiter gentilis 
 Astor 
 escàs 
 hivernant 
82
 Accipiter nisus 
 Esparver vulgar 
 escàs 
 hivernant 
83
 Buteo buteo 
 Aligot comú 
 comú 
 hivernant 
84
 Buteo lagopus 
 Aligot calçat 
 ocasional 
 accidental 
85
 Aquila chrysaetos 
 Àguila daurada 
 ocasional 
 accidental 
86
 Aquila (Hieraaetus) pennatus 
 Àguila calçada 
 escàs 
 migrant 
87
 Aquila (Hieraaetus) fasciatus 
 Àguila cuabarrada 
 ocasional 
 accidental 
 
 PANDIONIDAE 
 
 
 
88
 Pandion haliaetus 
 Àguila pescadora 
 escàs 
 migrant 
 
 FALCONIDAE 
 
 
 
89
 Falco naumanni 
 Xoriguer petit 
 ocasional 
 accidental 
90
 Falco tinnunculus 
 Xoriguer comú 
 comú 
 resident 
91
 Falco vespertinus 
 Falcó cama-roig 
 rar 
 migrant 
92
 Falco columbarius 
 Esmerla 
 escàs 
 hivernant 
93
 Falco subbuteo 
 Falcó mostatxut 
 escàs 
 migrant 
94
 Falco eleonorae 
 Falcó de la reina 
 rar 
 migrant 
95
 Falco biarmicus 
 Falcó llaner 
 ocasional 
 accidental 
96
 Falco peregrinus 
 Falcó pelegrí 
 escàs 
 resident 
 
 RALLIDAE 
 
 
 
97
 Rallus aquaticus 
 Rascló 
 comú 
 resident 
98
 Porzana porzana 
 Polla pintada 
 escàs 
 migrant 
99
 Porzana parva 
 Rascletó 
 rar 
 migrant 
100
 Porzana pusilla 
 Rasclet 
 ocasional 
 accidental 
101
 Crex crex 
 Guatlla maresa 
 ocasional 
 accidental 
102
 Gallinula chloropus 
 Polla d'aigua 
 comú 
 resident 
103
 Porphyrio porphyrio 
 Polla blava 
 comú 
 resident 
104
 Fulica atra 
 Fotja vulgar 
 comú 
 resident 
105
 Fulica cristata 
 Fotja banyuda 
 ocasional 
 accidental 
 
 GRUIDAE 
 
 
 
106
 Grus grus 
 Grua 
 rar 
 migrant 
 
 OTIDIDAE 
 
 
 
107
 Tetrax tetrax 
 Sisó 
 ocasional 
 accidental 
 
 HAEMATOPODIDAE 
 
 
 
108
 Haematopus ostralegus 
 Garsa de mar 
 escàs 
 estival 
 
 RECURVIROSTRIDAE 
 
 
 
109
 Himantopus himantopus 
 Cames llargues 
 comú 
 estival 
110
 Recurvirostra avosetta 
 Bec d'alena 
 escàs 
 estival 
 
 BURHINIDAE 
 
 
 
111
 Burhinus oedicnemus 
 Torlit 
 escàs 
 hivernant 
 
 GLAREOLIDAE 
 
 
 
112
 Cursorius cursor 
 Corredor 
 ocasional 
 accidental 
113
 Glareola pratincola 
 Perdiu de mar 
 escàs 
 estival 
 
 CHARADRIIDAE 
 
 
 
114
 Charadrius dubius 
 Corriol petit 
 comú 
 resident 
115
 Charadrius hiaticula 
 Corriol gros 
 comú 
 migrant 
116
 Charadrius alexandrinus 
 Corriol camanegre 
 escàs 
 estival 
117
 Charadrius morinellus 
 Corriol pit-roig 
 rar 
 migrant 
118
 Pluvialis fulva 
 Daurada petita del Pacífic 
 ocasional 
 accidental 
119
 Pluvialis apricaria 
 Daurada grossa 
 comú 
 hivernant 
120
 Pluvialis squatarola 
 Pigre gris 
 escàs 
 migrant 
121
 Vanellus gregarius 
 Fredeluga gregària 
 ocasional 
 accidental 
122
 Vanellus vanellus 
 Fredeluga 
 comú 
 hivernant 
 
 SCOLOPACIDAE 
 
 
 
123
 Calidris canutus 
 Territ gros 
 escàs 
 migrant 
124
 Calidris alba 
 Territ tresdits 
 comú 
 migrant 
125
 Calidris pusilla 
 Territ semipalmat 
 ocasional 
 accidental 
126
 Calidris minuta 
 Territ menut 
 comú 
 migrant 
127
 Calidris temminckii 
 Territ de Temminck 
 escàs 
 migrant 
128
 Calidris melanotos 
 Territ pectoral 
 ocasional 
 accidental 
129
 Calidris ferruginea 
 Territ bec-llarg 
 comú 
 migrant 
130
 Calidris maritima 
 Territ fosc 
 ocasional 
 accidental 
131
 Calidris alpina 
 Territ variant 
 comú 
 migrant 
132
 Limicola falcinellus 
 Territ becadell 
 ocasional 
 accidental 
133
 Tryngites subruficollis 
 Territ rogenc 
 ocasional 
 accidental 
134
 Bartramia longicauda 
 Territ cuallarg 
 ocasional 
 accidental 
135
 Philomachus pugnax 
 Batallaire 
 comú 
 migrant 
136
 Lymnocryptes minimus 
 Becadell sord 
 escàs 
 hivernant 
137
 Gallinago gallinago 
 Becadell comú 
 comú 
 hivernant 
138
 Gallinago media 
 Becadell gros 
 ocasional 
 accidental 
139
 Limnodromus scolopaceus 
 Tetolet becllarg 
 ocasional 
 accidental 
140
 Scolopax rusticola 
 Becada 
 rar 
 hivernant 
141
 Limosa limosa 
 Tètol cuanegre 
 comú 
 migrant 
142
 Limosa lapponica 
 Tètol cuabarrat 
 comú 
 migrant 
143
 Numenius phaeopus 
 Polit cantaire 
 comú 
 migrant 
144
 Numenius arquata 
 Becut 
 comú 
 migrant 
145
 Tringa erythropus 
 Gamba roja pintada 
 comú 
 migrant 
146
 Tringa totanus 
 Gamba roja vulgar 
 comú 
 migrant 
147
 Tringa stagnatilis 
 Siseta 
 escàs 
 migrant 
148
 Tringa nebularia 
 Gamba verda 
 comú 
 migrant 
149
 Tringa flavipes 
 Gamba groga petita 
 ocasional 
 accidental 
150
 Tringa ochropus 
 Xivita 
 comú 
 migrant 
151
 Tringa glareola 
 Valona 
 comú 
 migrant 
152
 Actitis hypoleucos 
 Xivitona vulgar 
 comú 
 migrant 
153
 Arenaria interpres 
 Remena-rocs 
 escàs 
 migrant 
154
 Phalaropus tricolor 
 Escuraflascons de Wilson 
 ocasional 
 accidental 
155
 Phalaropus lobatus 
 Escuraflascons bec-fí 
 ocasional 
 accidental 
156
 Phalaropus fulicarius 
 Escuraflascons becgròs 
 ocasional 
 accidental 
 
 STERCORARIDAE 
 
 
 
157
 Stercorarius pomarinus 
 Paràsit cuaample 
 rar 
 migrant 
158
 Stercorarius parasiticus 
 Paràsit cuapunxegut 
 escàs 
 hivernant 
159
 Stercoraius longicaudus 
 Paràsit cuallarg 
 ocasional 
 accidental 
160
 Stercorarius skua 
 Paràsit gros 
 escàs 
 hivernant 
 
 LARIDAE 
 
 
 
161
 Larus melanocephalus 
 Gavina capnegra 
 comú 
 hivernant 
162
 Larus atricilla 
 Gavina capnegra americana 
 ocasional 
 accidental 
163
 Larus pipixcan 
 Gavina de Franklin 
 ocasional 
 accidental 
164
 Hydrocoloeus (Larus) minutus 
 Gavina menuda 
 escàs 
 migrant 
165
 Chroicocephalus (Larus) ridibundus 
 Gavina vulgar 
 comú 
 resident 
166
 Chroicocephalus (Larus) genei 
 Gavina capblanca 
 escàs 
 migrant 
167
 Larus audouinii 
 Gavina corsa 
 comú 
 estival 
168
 Larus delawarensis 
 Gavina de Delaware 
 ocasional 
 accidental 
169
 Larus canus 
 Gavina cendrosa 
 rar 
 migrant 
170
 Larus fuscus 
 Gavià fosc 
 escàs 
 hivernant 
171
 Larus argentatus 
 Gavià argentat de potes roses 
 ocasional 
 accidental 
172
 Larus michahellis 
 Gavià argentat 
 comú 
 resident 
173
 Larus cachinnans 
 Gavià caspi 
 ocasional 
 accidental 
174
 Larus marinus 
 Gavinot 
 ocasional 
 accidental 
175
 Rissa tridactyla 
 Gavineta de tres dits 
 rar 
 hivernant 
 
 STERNIDAE 
 
 
 
176
 Gelochelidon (Sterna) nilotica 
 Curroc 
 escàs 
 migrant 
177
 Hydroprogne (Sterna) caspia 
 Xatrac gros 
 escàs 
 migrant 
178
 Sterna maxima 
 Xatrac reial 
 ocasional 
 accidental 
179
 Sterna bengalensis 
 Xatrac bengalí 
 ocasional 
 accidental 
180
 Sterna sandvicensis 
 Xatrac becllarg 
 comú 
 resident 
181
 Sterna elegans 
 Xatrac elegant 
 ocasional 
 accidental 
182
 Sterna dougallii 
 Xatrac rosat 
 ocasional 
 accidental 
183
 Sterna hirundo 
 Xatrac comú 
 escàs 
 estival 
184
 Sterna paradisaea 
 Xatrac àrtic 
 ocasional 
 accidental 
185
 Sterna albifrons 
 Xatrac menut 
 escàs 
 estival 
186
 Chlidonias hybrida 
 Fumarell carablanc 
 comú 
 migrant 
187
 Chlidonias niger 
 Fumarell negre 
 escàs 
 migrant 
188
 Chlidonias leucopterus 
 Fumarell alablanc 
 rar 
 migrant 
 
 ALCIDAE 
 
 
 
189
 Uria aalge 
 Somorgollaire 
 ocasional 
 accidental 
190
 Alca torda 
 Gavot 
 escàs 
 hivernant 
191
 Alle alle 
 Gavotí 
 ocasional 
 accidental 
192
 Fratercula arctica 
 Fraret 
 ocasional 
 migrant 
 
 PTEROCLIDIDAE 
 
 
 
193
 Pterocles orientalis 
 Xurra 
 ocasional 
 accidental 
194
 Pterocles alchata 
 Ganga 
 ocasional 
 accidental 
 
 COLUMBIDAE 
 
 
 
195
 Columba livia 
 Colom roquer 
 comú 
 resident 
196
 Columba oenas 
 Xixella 
 escàs 
 estival 
197
 Columba palumbus 
 Tudó 
 comú 
 resident 
198
 Streptopelia decaocto 
 Tórtora turca 
 comú 
 resident 
199
 Streptopelia turtur 
 Tórtora 
 escàs 
 estival 
 
 PSITACIIDAE 
 
 
 
200
 Psittacula krameri 
 Cotorra de Kramer 
 escàs 
 resident 
201
 Myiopsitta monachus 
 Cotorra de pit gris 
 comú 
 resident 
 
 CUCULIDAE 
 
 
 
202
 Clamator glandarius 
 Cucut reial 
 escàs 
 estival 
203
 Cuculus canorus 
 Cucut 
 escàs 
 estival 
 
 TYTONIDAE 
 
 
 
204
 Tyto alba 
 Òliba 
 escàs 
 resident 
 
 STRIGIDAE 
 
 
 
205
 Otus scops 
 Xot 
 comú 
 estival 
206
 Bubo bubo 
 Duc 
 ocasional 
 accidental 
207
 Athene noctua 
 Mussol comú 
 comú 
 resident 
208
 Strix aluco 
 Gamarús 
 rar 
 hivernant 
209
 Asio otus 
 Mussol banyut 
 rar 
 hivernant 
210
 Asio flammeus 
 Mussol emigrant 
 rar 
 migrant 
 
 CAPRIMULGIDAE 
 
 
 
211
 Caprimulgus europaeus 
 Enganyapastors 
 escàs 
 migrant 
212
 Caprimulgus ruficollis 
 Siboc 
 rar 
 migrant 
 
 APODIDAE 
 
 
 
213
 Apus melba 
 Ballester 
 comú 
 estival 
214
 Apus apus 
 Falciot negre 
 comú 
 estival 
215
 Apus pallidus 
 Falciot pàl·lid 
 escàs 
 estival 
216
 Apus caffer 
 Falciot cuablanc africà 
 ocasional 
 accidental 
 
 ALCEDINIDAE 
 
 
 
217
 Alcedo atthis 
 Blauet 
 comú 
 hivernant 
 
 MEROPIDAE 
 
 
 
218
 Merops persicus 
 Abellerol gola-roig 
 ocasional 
 accidental 
219
 Merops apiaster 
 Abellerol 
 comú 
 estival 
 
 CORACIIDAE 
 
 
 
220
 Coracias garrulus 
 Gaig blau 
 escàs 
 migrant 
 
 UPUPIDAE 
 
 
 
221
 Upupa epops 
 Puput 
 comú 
 resident 
 
 PICIDAE 
 
 
 
222
 Jynx torquilla 
 Colltort 
 escàs 
 migrant 
223
 Picus viridis 
 Picot verd 
 comú 
 resident 
224
 Dendrocopos major 
 Picot garser gros 
 rar 
 hivernant 
 
 ALAUDIDAE 
 
 
 
225
 Chersophilus duponti 
 Alosa becuda 
 ocasional 
 accidental 
226
 Melanocorypha calandra 
 Calàndria 
 ocasional 
 accidental 
227
 Calandrella brachydactyla 
 Terrerola vulgar 
 escàs 
 estival 
228
 Calandrella rufescens 
 Terrerola rogenca 
 ocasional 
 accidental 
229
 Galerida cristata 
 Cogullada vulgar 
 comú 
 resident 
230
 Lullula arborea 
 Cotoliu 
 rar 
 migrant 
231
 Alauda arvensis 
 Alosa vulgar 
 comú 
 hivernant 
 
 HIRUNDINIDAE 
 
 
 
232
 Riparia riparia 
 Oreneta de ribera 
 comú 
 migrant 
233
 Ptyonoprogne rupestris 
 Roquerol 
 comú 
 hivernant 
234
 Hirundo rustica 
 Oreneta vulgar 
 comú 
 estival 
235
 Cecropis (Hirundo) daurica 
 Oreneta cua-rogenca 
 escàs 
 estival 
236
 Delichon urbicum 
 Oreneta cuablanca 
 comú 
 estival 
 
 MOTACILIDAE 
 
 
 
237
 Anthus richardi 
 Piula grossa 
 ocasional 
 accidental 
238
 Anthus campestris 
 Trobat 
 escàs 
 estival 
239
 Anthus trivialis 
 Piula dels arbres 
 escàs 
 migrant 
240
 Anthus pratensis 
 Titella 
 comú 
 hivernant 
241
 Anthus cervinus 
 Piula gola-roja 
 rar 
 migrant 
242
 Anthus spinoletta 
 Grasset de muntanya 
 comú 
 hivernant 
243
 Anthus petrosus 
 Grasset de costa 
 ocasional 
 accidental 
244
 Motacilla flava 
 Cuereta groga 
 comú 
 estival 
245
 Motacilla citreola 
 Cuereta citrina 
 ocasional 
 accidental 
246
 Motacilla cinerea 
 Cuereta torrentera 
 escàs 
 hivernant 
247
 Motacilla alba 
 Cuereta blanca 
 comú 
 resident 
 
 TROGLODYTIDAE 
 
 
 
248
 Troglodytes troglodytes 
 Cargolet 
 escàs 
 hivernant 
 
 PRUNELLIDAE 
 
 
 
249
 Prunella modularis 
 Pardal de bardissa 
 escàs 
 hivernant 
250
 Prunella collaris 
 Cercavores 
 ocasional 
 accidental 
 
 TURDIDAE 
 
 
 
251
 Cercotrichas galactotes 
 Cuaenlairat 
 ocasional 
 accidental 
252
 Erithacus rubecula 
 Pit-roig 
 comú 
 hivernant 
253
 Luscinia megarhynchos 
 Rossinyol 
 comú 
 estival 
254
 Luscinia svecica 
 Cotxa blava 
 escàs 
 migrant 
255
 Tarsiger cyanurus 
 Cotxa cuablava 
 ocasional 
 accidental 
256
 Phoenicurus ochruros 
 Cotxa fumada 
 comú 
 hivernant 
257
 Phoenicurus phoenicurus 
 Cotxa cua-roja 
 comú 
 migrant 
258
 Saxicola rubetra 
 Bitxac rogenc 
 escàs 
 migrant 
259
 Saxicola torquatus 
 Bitxac comú 
 comú 
 resident 
260
 Oenanthe oenanthe 
 Còlit gris 
 comú 
 migrant 
261
 Oenanthe hispanica 
 Còlit ros 
 escàs 
 migrant 
262
 Oenanthe deserti 
 Còlit del desert 
 ocasional 
 accidental 
263
 Oenanthe leucura 
 Còlit negre 
 ocasional 
 accidental 
264
 Monticola saxatilis 
 Merla roquera 
 ocasional 
 accidental 
265
 Monticola solitarius 
 Merla blava 
 ocasional 
 accidental 
266
 Turdus torquatus 
 Merla de pit blanc 
 rar 
 migrant 
267
 Turdus merula 
 Merla 
 comú 
 resident 
268
 Turdus pilaris 
 Griva cerdana 
 rar 
 hivernant 
269
 Turdus philomelos 
 Tord comú 
 comú 
 hivernant 
270
 Turdus iliacus 
 Tord ala-roig 
 rar 
 migrant 
271
 Turdus viscivorus 
 Griva 
 rar 
 migrant 
 
 Sylvidae 
 
 
 
272
 Cettia cetti 
 Rossinyol bord 
 comú 
 resident 
273
 Cisticola juncidis 
 Trist 
 comú 
 resident 
274
 Locustella naevia 
 Boscaler pintat gros 
 escàs 
 migrant 
275
 Locustella luscinioides 
 Boscaler comú 
 escàs 
 migrant 
276
 Acrocephalus melanopogon 
 Boscarla mostatxuda 
 escàs 
 hivernant 
277
 Acrocephalus paludicola 
 Boscarla d’aigua 
 ocasional 
 accidental 
278
 Acrocephalus schoenobaenus 
 Boscarla dels joncs 
 escàs 
 migrant 
279
 Acrocephalus scirpaceus 
 Boscarla de canyar 
 comú 
 estival 
280
 Acrocephalus palustris 
 Boscarla menjamosquits 
 ocasional 
 accidental 
281
 Acrocephalus agricola 
 Boscarla dels arrossars 
 ocasional 
 accidental 
282
 Acrocephalus arundinaceus 
 Balquer 
 comú 
 estival 
283
 Hippolais opaca 
 Bosqueta pàl·lida occidental 
 ocasional 
 accidental 
284
 Hippolais icterina 
 Bosqueta icterina 
 rar 
 migrant 
285
 Hippolais polyglotta 
 Bosqueta vulgar 
 escàs 
 migrant 
286
 Sylvia atricapilla 
 Tallarol de casquet 
 comú 
 migrant 
287
 Sylvia borin 
 Tallarol gros 
 comú 
 migrant 
288
 Sylvia risoria 
 Tallarol esparverenc 
 ocasional 
 accidental 
289
 Sylvia curruca 
 Tallarol xerraire 
 ocasional 
 accidental 
290
 Sylvia hortensis 
 Tallarol emmascarat 
 ocasional 
 accidental 
291
 Sylvia communis 
 Tallareta vulgar 
 comú 
 migrant 
292
 Sylvia conspicillata 
 Tallarol trencamates 
 rar 
 migrant 
293
 Sylvia undata 
 Tallareta cuallarga 
 escàs 
 hivernant 
294
 Sylvia sarda 
 Tallareta sarda 
 ocasional 
 accidental 
295
 Sylvia cantillans 
 Tallarol de garriga 
 comú 
 migrant 
296
 Sylvia melanocephala 
 Tallarol capnegre 
 comú 
 resident 
297
 Phylloscopus troquiloides 
 Mosquiter verdós 
 ocasional 
 accidental 
298
 Phylloscopus inornatus 
 Mosquiter de doble ratlla 
 ocasional 
 accidental 
299
 Phylloscopus bonelli 
 Mosquiter pàl·lid 
 escàs 
 migrant 
300
 Phylloscopus orientalis 
 Mosquiter pàl·lid oriental 
 Ocasional 
 accidental 
301
 Phylloscopus sibilatrix 
 Mosquiter xiulaire 
 escàs 
 migrant 
302
 Phylloscopus ibericus 
 Mosquiter ibèric 
 ocasional 
 accidental 
303
 Phylloscopus collybita 
 Mosquiter comú 
 comú 
 hivernant 
304
 Phylloscopus trochilus 
 Mosquiter de passa 
 comú 
 migrant 
305
 Regulus regulus 
 Reietó 
 escàs 
 hivernant 
306
 Regulus ignicapillus 
 Bruel 
 escàs 
 resident 
 
 MUSCICAPIDAE 
 
 
 
307
 Muscicapa striata 
 Papamosques gris 
 escàs 
 estival 
308
 Ficedula parva 
 Papamosques menut 
 ocasional 
 accidental 
309
 Ficedula albicollis 
 Papamosques de collar 
 ocasional 
 accidental 
310
 Ficedula hypoleuca 
 Mastegatatxes 
 comú 
 migrant 
 
 TIMALIDAE 
 
 
 
311
 Panurus biarmicus 
 Mallerenga de bigotis 
 ocasional 
 accidental 
 
 AEGITHALIDAE 
 
 
 
312
 Aegithalos caudatus 
 Mallerenga cuallarga 
 escàs 
 resident 
 
 PARIDAE 
 
 
 
313
 Lophophanes (Parus) cristatus 
 Mallerenga emplomallada 
 escàs 
 resident 
314
 Peripalus (Parus) ater 
 Mallerenga petita 
 escàs 
 resident 
315
 Cyanistes (Parus) caeruleus 
 Mallerenga blava 
 escàs 
 resident 
316
 Parus major 
 Mallerenga carbonera 
 comú 
 resident 
 
 TICHODROMADIDAE 
 
 
 
317
 Tichodroma muraria 
 Pela-roques 
 ocasional 
 accidental 
 
 CERTHIIDAE 
 
 
 
318
 Certhia brachydactyla 
 Raspinell comú 
 comú 
 resident 
 
 REMIZIDAE 
 
 
 
319
 Remiz pendulinus 
 Teixidor 
 comú 
 resident 
 
 ORIOLIDAE 
 
 
 
320
 Oriolus oriolus 
 Oriol 
 escàs 
 estival 
 
 LANIIDAE 
 
 
 
321
 Lanius collurio 
 Escorxador 
 rar 
 migrant 
322
 Lanius minor 
 Trenca 
 ocasional 
 accidental 
323
 Lanius meridionalis 
 Botxí meridional 
 rar 
 migrant 
324
 Lanius senator 
 Capsigrany 
 comú 
 migrant 
 
 CORVIDAE 
 
 
 
325
 Garrulus glandarius 
 Gaig 
 ocasional 
 accidental 
326
 Pica pica 
 Garsa 
 comú 
 resident 
327
 Pyrrhocorax pyrrhocorax 
 Gralla de bec vermell 
 ocasional 
 accidental 
328
 Corvus monedula 
 Gralla 
 escàs 
 resident 
329
 Corvus frugilegus 
 Graula 
 ocasional 
 accidental 
330
 Corvus corone 
 Cornella 
 ocasional 
 accidental 
331
 Corvus corax 
 Corb 
 ocasional 
 accidental 
 
 STURNIDAE 
 
 
 
332
 Sturnus vulgaris 
 Estornell vulgar 
 comú 
 resident 
333
 Sturnus unicolor 
 Estornell negre 
 escàs 
 resident 
334
 Pastor (Sturnus) roseus 
 Estornell rosat 
 ocasional 
 accidental 
 
 PASSERIDAE 
 
 
 
335
 Passer domesticus 
 Pardal comú 
 comú 
 resident 
336
 Passer montanus 
 Pardal xarrec 
 comú 
 resident 
337
 Petronia petronia 
 Pardal roquer 
 ocasional 
 accidental 
338
 Montifringilla nivalis 
 Pardal d'ala blanca 
 ocasional 
 accidental 
 
 ESTRILDIDAE 
 
 
 
339
 Estrilda astrild 
 Bec de corall senegalès 
 escàs 
 resident 
 
 FRINGILLIDAE 
 
 
 
340
 Fringilla coelebs 
 Pinsà comú 
 comú 
 hivernant 
341
 Fringilla montifringilla 
 Pinsà mec 
 ocasional 
 accidental 
342
 Serinus serinus 
 Gafarró 
 comú 
 resident 
343
 Carduelis chloris 
 Verdum 
 comú 
 resident 
344
 Carduelis carduelis 
 Cadernera 
 comú 
 resident 
345
 Carduelis spinus 
 Lluer 
 escàs 
 hivernant 
346
 Carduelis cannabina 
 Passerell comú 
 escàs 
 migrant 
347
 Carduelis flammea 
 Passerell golanegre 
 ocasional 
 accidental 
348
 Loxia curvirostra 
 Trencapinyes comú 
 ocasional 
 accidental 
349
 Carpodacus erythrinus 
 Pinsà carminat 
 ocasional 
 accidental 
350
 Pyrrhula pyrrhula 
 Pinsà borroner 
 ocasional 
 accidental 
351
 Coccothraustes coccothraustes 
 Durbec 
 rar 
 migrant 
 
 EMBERIZIDAE 
 
 
 
352
 Plectrophenax nivalis 
 Sit blanc 
 ocasional 
 accidental 
353
 Emberiza citrinella 
 Verderola 
 ocasional 
 accidental 
354
 Emberiza cirlus 
 Gratapalles 
 escàs 
 migrant 
355
 Emberiza cia 
 Sit negre 
 ocasional 
 accidental 
356
 Emberiza hortulana 
 Hortolà 
 escàs 
 migrant 
357
 Emberiza pusilla 
 Repicatalons petit 
 ocasional 
 accidental 
358
 Emberiza schoeniclus 
 Repicatalons 
 comú 
 hivernant 
359
 Emberiza calandra 
 Cruixidell 
 escàs 
 resident 
*1 López, F. & Santaeufemia, F. X. (2010) .Llista dels Ocells del Delta del Llobregat. Edició 2010 (versió 1,0). Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat. 

ANNEX: cwaus.pdf   (pdf 164045)

© Consorci Delta del Llobregat - 08820 - El Prat de Llobregat - Tel. 93 479 32 01 - administracio@consorcidelta.org