Saltar a continguts

Consorci Delta del Llobregat

#[eBDLocale.literal(navegacio)]

Menú principal

Òrgans de govern

 El Consell Rector és l'òrgan de deliberació i decisió del Consorci. Està integrat per:

> El/la president/a

> 6 representants de la Generalitat de Catalunya

> 2 representants de l'Ajuntament del Prat de Llobregat

> 2 representants de l'Ajuntament de Viladecans

> 2 representants de l'Ajuntament de Barcelona

> 2 representants de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Pendent de nomenament

> 1 representant de l'Ajuntament de Gavà

1 representant de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

La Presidència 
correspon al/a la conseller/a de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de medi natural.

La Gerència és l'òrgan d'administració que assumeix la direcció i la coordinació de la gestió del Consorci.

 

© Consorci Delta del Llobregat - 08820 - El Prat de Llobregat - Tel. 93 479 32 01 - administracio@consorcidelta.org