Saltar a continguts

Consorci Delta del Llobregat

#[eBDLocale.literal(navegacio)]

Menú principal

Consell de Cooperació

 

El Consorci compta amb un Consell de Cooperació com a òrgan de consulta, participació i informació. El formen organismes, entitats i empreses, tant del sector públic com del privat, que representin interessos vinculats als espais naturals del delta del Llobregat. També les entitats cíviques, culturals, professionals, naturalistes i esportives vinculades al Delta, així com les universitats i centres de recerca i personalitats de reconeguda vàlua o destacades en l’estudi o la defensa del Delta que proposi la presidència.

El Consell Rector aprova l’admissió de noves entitats, organismes o empreses en la primera sessió que tingui lloc després de la presentació de la sol·licitud d’admissió del nou membre.

Actualment el Consell de Cooperació està format per:
Presidència
El president del Consorci
Secretaria
La gerent
Vocals
Generalitat de Catalunya
Ajuntament de Viladecans
Ajuntament del Prat de Llobregat
Ajuntament de Gavà
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA)
Port Autònom de Barcelona
Àrea Metropolitana de Barcelona
Diputació de Barcelona
Consell Comarcal del Baix Llobregat
Depuradoras del Baix Llobregat SA
Comunitat d’Usuaris d’Aigües de la Vall Baixa i Delta del Llobregat
Canal de la Dreta del Llobregat
Aigües del Prat SA
Ministerio de Defensa (Acuartelamiento Aéreo del Prat)
Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat
Consorci de Turisme del Baix Llobregat
Unió de Pagesos/ Joves Agricultors
Comissions Obreres del Baix Llobregat
Unió General de Treballadors
Cooperatives agrícoles del Prat i de Viladecans
Institut Català Sant Isidre
Consell Català de l’Esport
Fundació Catalana de l’Esplai
FC Barcelona
Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona
Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona
Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals
Universitat Autònoma de Barcelona. Geografia Humana
Centre d’Estudis del Baix Llobregat
Institut Català d’Ornitologia (ICO)
Fundació per a la Conservació i Recuperació d’Animals Marins
Grup de Defensa del Garraf-Ordal, la Vall Baixa i Delta del Llobregat
SEO/BirdLife. Delegació Territorial de Catalunya
Fundació SIGEA
Grup ecologista les Agulles - Ecologistes en acció
Sr. Josep M. Segú Balanyà
Sr. Jaume Sans i Margenet
Sr. Josep Ferret i Pujol

 

 

© Consorci Delta del Llobregat - 08820 - El Prat de Llobregat - Tel. 93 479 32 01 - administracio@consorcidelta.org