Saltar a continguts

Consorci Delta del Llobregat

#[eBDLocale.literal(navegacio)]

Menú principal

Gestió de fauna

El Consorci desenvolupa un programa de seguiment de les espècies o comunitats faunístiques amb necessitats de gestió prioritària,  perquè tenen una situació delicada o perquè són interessants.

El seguiment de l'avifauna és un dels programes més consolidats. Dins de la fauna vertebrada, les aus són el grup més característics, per la varietat d'ambients i la gran productivitat de les zones humides. També perquè el Delta és un punt estratègic dins la ruta migratòria de la Mediterrània Occidental que uneix Europa i Àfrica.

La distribució dels mamífers terrestres ha estat analitzada per diversos estudiosos. Hi ha dues espècies que mereixen especial atenció: la rata d'aigua i la mostela. També s'han estudiat els ratpenats i s'ha propiciat la col·locació de caixes – niu per a afavorir el repòs i cria d'aquests mamífers alats tan beneficiosos. 

Pel que fa als rèptils cal destacar la situació de la tortuga de rierol, amenaçada a causa de la proliferació de tortugues exòtiques com la tortuga de Florida. El Consorci promou el conjunt d'accions que tinguin per objectiu afavorir l'espècie autòctona. 

Al delta s'estan duent a terme diversos projectes de reintroducció d'amfibis, com el tòtil o el gripau corredor, i es treballa per reforçar les poblacions existents i crear nous punts de reproducció.

Entre els peixos destaca el Fartet, peix endèmic de la Mediterrània ibèrica. Des de l'any 2008 el Consorci treballa en la cria en captivitat d'aquesta espècie, per reforçar les poblacions salvatges.

 

La fauna invertebrada dels espais naturals també és objecte d'estudi. Des de fa alguns anys grups d'investigadors es dediquen a l'estudi de les papallones diürnes, de les papallones nocturnes, dels heteròpters i dels odonats. També s'han començat a prendre dades sobre els aràcnids, els dípters i els ortòpters.

0 resultats trobats
© Consorci Delta del Llobregat - 08820 - El Prat de Llobregat - Tel. 93 479 32 01 - administracio@consorcidelta.org