Saltar a continguts

Consorci Delta del Llobregat

#[eBDLocale.literal(navegacio)]

Menú principal

EL CONSORCI

Per garantir la gestió i la protecció dels espais naturals del delta del Llobregat, el maig de 2005 es va crear el Consorci dels Espais Naturals del Delta del Llobregat.

A l'actualitat el Consorci el formen la Generalitat de Catalunya, els ajuntaments del Prat de Llobregat, Viladecans, Gavà, Sant Boi de Llobregat i Barcelona, i l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

L'objecte del Consorci és la preservació, gestió, millora i divulgació del patrimoni natural del delta del Llobregat i el seguiment del desevolupament de les activitats que siguin compatibles amb les funcions que compleixen els espais naturals del delta del Llobregat.    

Visió

El Consorci del delta del Llobregat vol ser un referent en la gestió pública consorciada del territori.

Missió

La missió del Consorci és la gestió, la preservació, l’estudi i la divulgació dels valors naturals i del paisatge del delta del Llobregat, així com la millora contínua de l’oferta d’ús públic i educatiu de l’entorn natural, sempre compatible amb la conservació.

© Consorci Delta del Llobregat - 08820 - El Prat de Llobregat - Tel. 93 479 32 01 - administracio@consorcidelta.org