Saltar a continguts

Consorci Delta del Llobregat

#[eBDLocale.literal(navegacio)]

Menú principal

NOTÍCIES

02/02/2015
Dia Mundial de les Zones Humides al delta del Llobregat

El 2 de febrer es commemora la signatura el 1971 a la ciutat de Ramsar (Iran) del Conveni relatiu a les Zones Humides d'Importància Internacional, especialment com a hàbitats d'aus aquàtiques.

Les zones humides o aiguamolls són espais coberts en gran part d'aigua, ja sigui dolça o salobre, i de manera temporal o permanent, però on la profunditat de l'aigua és escassa i la corrent pràcticament nul·la. L'element que millor defineix una veritable zona humida és el tipus de vegetació, molt característic, format sobretot per canyissars, jonqueres, salicorniars i vegetació subaquàtica.

Les zones humides tenen gran importància perquè alberguen una enorme biodiversitat d'organismes. Destaca sobretot la riquesa d'aus aquàtiques, que donada l'elevada productivitat d'aquestes zones les utilitzen com a lloc de parada i alimentació al llarg dels seus viatge migratoris. També són una important zona de reproducció de les aus que arriben de l'Àfrica, i, en el cas de les zones humides mediterrànies, una imprescindible àrea d'hivernada per a les aus que fugen del fred del Nord i Centre d'Europa.
 
Però els beneficis de les zones humides no s'acaben aquí: també tenen un paper estratègic per a la resta del territori on s'ubiquen, ja que són àrees de recàrrega – descàrrega dels aqüífers; a més, són àrees on es filtra una gran part de les aigües circumdants, impedint la contaminació de les aigües subterrànies; actuen com a zones d'inundació en cas de pluges fortes i temporals, impedint en part la inundació de les zones agrícoles i urbanes dels seus voltants; tenen un important paper paisatgístic i biològic, que atreu gran quantitat de visitants; sense oblidar el seu paper com a espai per a l'educació ambiental.
 
Tot i la importància de les zones humides, en general són ambients escassos arreu, però especialment a les zones mediterrànies. Al món s'estima que les zones humides representen només el 6,4 % de la superfície terrestre.
 
Els importants valors biològics i socials de les zones humides, el seu paper clau en el cicle hidrològic de l'aigua i la seva escassetat, els confereix un enorme valor. Les zones humides però van patir grans modificacions, dessecacions i transformacions a tot arreu. A l'últim segle van desaparèixer el 60% de les zones humides d'Espanya. Actualment s'estan revaloritzant molt, però les pressions a que es veuen sotmeses  encara continua sent molt forta.
 
Precisament el Conveni sobre les Zones Humides, conegut com a conveni Ramsar, signat fa 44 anys, va ser el primer acord internacional sobre conservació i ús racional dels recursos, especialment de les zones humides. Espanya està adherida a aquest conveni i a Catalunya hi ha quatre zones incloses: el Parc Nacional Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, l'Estany de Banyoles i el Delta de l'Ebre. A l'actualitat s'està tramitant la inclusió del delta del Llobregat en el conveni.
 
L'objectiu d'una zona Ramsar és la conservació i l'ús racional dels aiguamolls mitjançant accions locals i regionals; així com la contribució, des de la cooperació internacional, a l'assoliment d'un desenvolupament sostenible del planeta.
 
Segons el tècnic d'ús públic i educació ambiental del Consorci, Nèstor Úrios: "amb jornades com aquesta, el que pretenem és cridar l'atenció sobre la importància de les zones humides per a les persones i per a la natura, així com sobre la necessitat de preservar-les. En aquesta ocasió hem organitzat una visita guiada gratuïta a l'espai natural del Remolar – Filipines, un dels més emblemàtics del Delta".

© Consorci Delta del Llobregat - 08820 - El Prat de Llobregat - Tel. 93 479 32 01 - administracio@consorcidelta.org