Saltar a continguts

Consorci Delta del Llobregat

#[eBDLocale.literal(navegacio)]

Menú principal

NOTÍCIES

02/03/2015
Es manté al 2014 el nombre de visitants als espais naturals del delta del Llobregat

El nombre de visitants total per aquest 2014 ha estat de 130.500 visitants. Després d'anys de creixement, sembla que el nombre de visitants dels espais naturals en els darrers quatre anys, ha entrat en fase d'estabilització.

Als espais naturals del delta del Llobregat, hi ha espais en que tots els visitants es poden comptabilitzar, ja que hi ha uns informadors que obren i tanquen l'espai i que fan el recompte, a més de recollir altres dades per a conèixer les característiques d'aquests visitants. Però al Delta hi ha diversos itineraris, molt freqüentats, on no hi ha presència permanent d'informadors. Entre aquests espais es troben alguns dels més visitats, com és el cas de la zona de la Bunyola - Carrabiners - Semàfor, que actualment és l'itinerari més utilitzat; o la carretera de la Vidala, a Viladecans, que els caps de setmana es converteix en un itinerari de natura tancat als vehicles.

En les zones on no hi ha personal per comptar els visitants, es fa una estimació a partir de comptatges puntuals i de les tendències que s'observen. La suma d'aquestes estimacions i dels visitants comptabilitzats als punts d'informació ens dona el nombre de visitants no escolars, al que s'afegeixen els grups de visitants que participen en activitats d'educació ambiental, formats per alumnes, acompanyants i monitors. La suma ens donarà el recompte total.
La xifra global ens indica pràcticament una repetició del nombre de visitants respecte a l'any anterior (130.500 respecte als 132.000). Aquest fet es manté des del 2011 en que el nombre total fluctua al voltant d'aquestes xifres, lluny dels forts increments dels anys anteriors, motivats pel factor descobriment als espais naturals del Riu i per l'obertura de nous itineraris.
Si analitzem per separat els grups escolars i els visitants no escolars, veiem que al llarg dels anys el nombre d'alumnes ha fluctuat entre els 15.000 i els 20.000 aproximadament, amb una lleugera tendència a l'alça; mentre que els visitants no escolars són els que han tingut les majors oscil·lacions, amb l'esmentada tendència a l'estabilització dels darrers anys.
L'anàlisi per espais, comparant els dos principals espais on es comptabilitzen tots els visitants, Remolar i espais naturals del Riu, ens dona xifres similars al voltant dels 30.000 a cadascú. Respecte a l'any anterior tenim un lleuger increment a l'espai natural del Remolar i un petit descens als espais naturals del Riu.
De l'anàlisi d'aquestes xifres, els tècnics del Consorci extrauen algunes conclusions. Per una banda, com ja s'ha dit, la tendència a l'estabilització del nombre de visitants; però també s'entreveu que alguns d'aquests espais naturals, en les condicions actuals, han arribat al límit de capacitat d'acollida del que podríem dir és una visita de qualitat. D'altra banda, també s'observa una certa autoregulació dels visitants de certs espais, de la freqüència i de les èpoques de l'any en que aquests són més visitats.
El futur planteja nous reptes per al Consorci, l'organisme encarregat de la gestió d'aquests espais naturals, en l'àmbit de l'ús públic: mantenir totes les zones protegides del Delta com a espais de qualitat, potenciant la seva biodiversitat, diversificant les possibilitats de visita, millorant i incrementant el nombre d'itineraris, millorant  les infraestructures per a l'ús públic, i amb una oferta d'activitats que incideixi en els valor ambiental i social d'aquests espais naturals.

© Consorci Delta del Llobregat - 08820 - El Prat de Llobregat - Tel. 93 479 32 01 - administracio@consorcidelta.org