Saltar a continguts

Consorci Delta del Llobregat

#[eBDLocale.literal(navegacio)]

Menú principal

NOTÍCIES

29/02/2016
Més de 120.000 persones visiten els espais naturals del delta del Llobregat al 2015.

El nombre de visitants baixa en global per les obres a la platja protegida de Carrabiners-Semàfor, però es manté o puja a la resta d’itineraris.

En els 120.905 visitants totals calculats, s’ha estimat que l’itinerari de l’edifici de Carrabiners i Semàfor, tancat parcialment una part de l’any, ha rebut 13.000 visitants menys. A la resta del territori cal parlar de una estabilització del nombre de visitants, amb un lleuger increment als itineraris interiors dels espais naturals del riu, probablement relacionat amb el fet anterior.

A l’espai natural del Remolar - Filipines notem una lleugera disminució de visitants globals, sols relacionada amb el nombre d’escoles, doncs els no escolars han pujat més de 1.500 visitants

Els visitants escolars s’han redistribuït, disminuint el nombre de visitants al Remolar, però incrementant-se als espais naturals del Riu. En global hi ha una baixada de visitants escolars enfront al increment dels no escolars.

L’espai que proporcionalment ha tingut un increment més espectacular en el nombre de visitants han estat les Basses de Can Dimoni, probablement relacionat amb la nova senyalització instal·lada als camins i que porten de les poblacions de Sant Boi i Viladecans fins a aquest espai.

La procedència dels visitants segueix sent majoritàriament de l’entorn metropolità, amb Barcelona com la principal ciutat (41% al Remolar i 35% a Cal Tet). Els visitants internacionals s’incrementen any rere any, però encara no arriben a l’1%. El públic és predominantment adult (40% al Remolar i 60% a Cal Tet), seguit a poca distància dels grups familiars (en tots dos llocs a prop del 35%). Les persones amb interessos específics (fotògrafs, ornitòlegs, naturalistes...) són encara un percentatge minoritari a Cal Tet (5%) però no al Remolar on constitueixen a prop del 25% dels visitants.

A bona part dels nouvinguts als espais naturals se’ls ha demanat com han conegut els espais naturals. En tots els espais la informació proporcionada per amics és la més important, estant entre el 27% i el 31%. La informació rebuda en altres punts d’informació també es situa com una de les principals fonts d’informació, junt amb internet. En el cas del Remolar, veiem que és on més importància té l’escola dels fills o filles i el turisme ornitològic i menys la proximitat de l’espai a la residència  habitual.

En el cas dels Espais del Riu cal destacar el coneixement per raons lligades a les passejades amb bicicleta. També té una certa significació factors lligats a l’aeroport i als avions.

A les Basses de Can Dimoni durant l'any 2015 la majoria dels visitants que han conegut l'espai per primera vegada, ha estat a través dels amics (34%). Però és l’únic espai on la informació aportada per l’Ajuntament apareix com un factor important, i també té una certa importància la senyalització.

© Consorci Delta del Llobregat - 08820 - El Prat de Llobregat - Tel. 93 479 32 01 - administracio@consorcidelta.org