Saltar a continguts

Consorci Delta del Llobregat

#[eBDLocale.literal(navegacio)]

Menú principal

NOTÍCIES

04/12/2017
Nou conveni per al foment de la biodiversitat al Cementiri del Sud del Prat

Gestió Integral Cementiris de Nomber S.L. i el Consorci del delta del Llobregat, van signar l’estiu de 2016 un conveni per potenciar la biodiversitat de les instal·lacions del Cementiri Sud del Prat. La primera acció va ser la instal·lació de caixes – refugi per a ratpenats. El nou conveni signat el 2017 suposa la instal·lació de caixes – niu per a aus rapinyaires i la creació de refugis per a sargantanes.

L’estiu del 2016 el Consorci dels espais naturals del delta del Llobregat planteja a l’empresa que gestiona el  Cementiri Sud del Prat, una bateria d’accions per anar realitzant al llarg dels anys, amb l’objectiu de potenciar la flora i la fauna autòctones al Cementiri, i alhora contribuir a la conservació de la biodiversitat del delta en el seu conjunt, donada la proximitat de les instal·lacions als espais naturals, a escassos 300m d’aquests. 

La fauna a potenciar és alhora beneficiosa per a les persones usuàries del cementiri i dels camins de l’entorn, així com per a l’agricultura, en tractar-se d’espècies  que ajuden al control de les poblacions de mosquits i petits rosegadors. Pel que fa a la flora, la idea és plantar espècies amb floracions vistoses i atraients a insectes com papallones i escarabats.  També està previst enjardinar espais sense ús, amb espècies autòctones, que contribueixin a millorar el paisatge actual.

 

La proposta desenvolupada a finals de l’any 2016 va consistir en la instal·lació de 22 caixes – refugi per  a ratpenats, amb l’objectiu d’augmentar-ne la població, tot afavorint els llocs de nidificació, descans i hivernada en llocs adients del Cementiri. Els ratpenats són un grup de mamífers clau en el control de les poblacions d’insectes, en especial pel que fa als mosquits i papallones nocturnes.

 

És d’esperar que les caixes refugi per a ratpenats comencin a ser ocupades al cap d’un temps de ser col·locades, que sol ser 2 o 3 anys; tot i amb això, es constata amb una inspecció realitzada el mes de novembre que algunes caixes ja han començat a ser ocupades.

 

El setembre de 2017 es signa un nou conveni i s’acorda amb l’empresa gestora del Cementiri, desenvolupar dues accions: una per afavorir les rapinyaires nocturnes, i l’altra per afavorir la presència de sargantanes.

Les rapinyaires nocturnes han patit una forta davallada al delta del Llobregat, principalment a causa de la desaparició de moltes masies i la reforma de les existents, per això, atesa la seva delicada situació i el paper beneficiós que juguen per a l’agricultura, cal ajudar-los en la seva nidificació. Així, al gener s’instal·laran en les cobertes dels edificis del Cementiri 4 caixes – niu per a òlibes i 6 per a mussol comú.

 

Tanmateix, les sargantanes de paret, que fins fa poc eren una espècie molt abundant al Delta,  també han patit una gran regressió el últims anys, entre altres factors per l’ús de plaguicides a les zones agrícoles. Com la resta de rèptils són unes grans consumidores d’insectes, pel que també són molt beneficioses per a les persones i l’agricultura. Per a afavorir la seva reproducció i refugi es proposa instal·lar grups de petites roques o troncs de reduïdes dimensions, fent piles, en diversos llocs dels parterres del Cementiri.

 

L’empresa encarregada de la gestió del Cementiri Sud del Prat, ja té una important trajectòria de col·laboració amb administracions públiques, clients, proveïdors i altres, amb la finalitat de reduir i minimitzar els impactes negatius en el medi ambient que pot generar la seva activitat.

 

Des del Consorci dels espais naturals es veu aquesta col·laboració com una oportunitat per incidir en l’entorn més proper dels espais naturals i una contribució als objectius de potenciació de la biodiversitat del delta del Llobregat en el seu conjunt.

© Consorci Delta del Llobregat - 08820 - El Prat de Llobregat - Tel. 93 479 32 01 - administracio@consorcidelta.org