Saltar a continguts

Consorci Delta del Llobregat

#[eBDLocale.literal(navegacio)]

Menú principal

NOTÍCIES

27/10/2020
Voluntàries coordinades pel Museu de Granollers estudien les poblacions de ratpenats del delta del Llobregat

El passat diumenge un grup de voluntaris i voluntàries que coordina el Museu de Granollers va iniciar el seguiment de les poblacions de quiròpters del delta del Llobregat. Més de 100 caixes-refugi per a ratpenats situades als espais naturals del delta del Llobregat quedaran incloses en el Programa de seguiment i estudi dels ratpenats que el Museu de Granollers fa a tot Catalunya.  

Des de l'any 2004 s'han anat col·locant caixes refugi per a ratpenats en diversos llocs dels espais naturals del delta del Llobregat, amb l'objectiu d'oferir llocs de repòs diürn i de reproducció a aquests mamífers tant beneficiosos per al medi ambient, per la gran quantitat d'invertebrats que consumeixen. Les caixes refugi es va col·locar també per pal·liar la falta de refugis naturals en una zona plana i d'aiguamolls com el Delta, on fins i tot els arbres de les pinedes existents tenen molts pocs forats que puguin servir de refugi a aquests mamífers.

Entre els anys 2008 i 2010 un equip professional va fer el seguiment específic de molts d'aquests refugis. Posteriorment, els seguiments que s'han fet han estat puntuals.

Desde fa uns anys s'ha desenvolupat una plataforma de ciència ciutadana per l'estudi de les poblacions de quiròpters de Catalunya, basada en el treball d'una extensa xarxa de voluntariat coordinat pel Museu de Ciències Naturals de Granollers. Aquesta xarxa acull personal especialitzat i voluntariat. Dins d'aquest  programa es revisen periòdicament caixes refugi col·locades arreu de Catalunya, inclosos diversos parcs naturals. Aquesta iniciativa engloba 4 protocols diferents: el QuiroRius, el QuiroHàbitats, el QuiroCaixes i el QuiroRefugis. Cada protocol té com a objectiu el seguiment d'un conjunt d'espècies de ratpenat, ja siguin forestals, cavernícoles o urbanes. La combinació dels quatre aporta una imatge completa del conjunt de poblacions de quiròpters. En aquest sentit, els espais naturals del delta del Llobregat poden contribuir a aquest programa, donada la gran quantitat de caixes refugi per a ratpenat que s'hi han col·locat al llarg dels anys.

Aquest mes d'octubre s'ha donat un primer pas per incloure el Delta en el Programa de Seguiment de Ratpenats del Museu de Granollers. La sortida tenia com a objectiu fer una primera revisió i inspecció de les caixes-refugi de ratpenats al delta del Llobregat, i cercar la presència de pipistrel·la nana (Pipistrellus pygmaeus), o pipistrel·la de vores clares (Pipistrellus kuhlii), espècies força comunes al territori, i pipistrel·la de Nathusius (Pipistrellus nathusii), una espècie migradora que arriba a la tardor, des del nord d'Europa. Potencialment també pot haver la pipistrel·la comuna (Pipistrellus pipistrellus), i espècies forestals com el nòctul petit (Nyctalus leisleri).

El passat diumenge, un tècnic del Consorci va acompanyar 2 especialistes del Museu de Granollers, entre els quals Adrià López Baucells, i 18 voluntaris i voluntàries, que van identificat i georeferenciat més de 100 caixes refugi.

Totes les caixes van quedar registrades a la base de dades del Museu de Ciències Naturals de Granollers perquè els voluntaris i les voluntàries facin el seguiment i revisió regular en el futur. Les caixes es van revisar amb càmeres endoscòpiques de petites dimensions que permeten inspeccionar-hi l'interior sense molestar els ratpenats i sense necessitat d'obrir-les. Així es van detectar 25 exemplars de pipistrel·les nans ocupant aquests refugis.
 
En els propers anys està previst revisar tots els refugis del dels espais naturals del delta com a mínim una vegada en cada estació de l'any, amb la col·laboració del Museu de Granollers i de la seva xarxa de voluntariat. Així s'espera obtenir dades interessants sobre l'ocupació de les caixes refugi i el paper dels espais naturals del delta del Llobregat per a la conservació dels ratpenats.

Per a més informació podeu consultar:

https://twitter.com/i/status/1321708348832579589

 

 

© Consorci Delta del Llobregat - 08820 - El Prat de Llobregat - Tel. 93 479 32 01 - administracio@consorcidelta.org