Saltar a continguts

Consorci Delta del Llobregat

#[eBDLocale.literal(navegacio)]

Menú principal

NOTÍCIES

13/11/2020
Projecte de recuperació de prats humits i maresmes al delta del Llobregat

En el marc dels projectes d'infraestructura verda que impulsa el departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat es duran a terme actuacions de recuperació de prats humits i maresmes que han estat envaïts per jonqueres a cinc espais naturals del delta del Llobregat. 

Un dels paisatges més característics de les zones humides litorals son  les maresmes i els prats humits. Aquests ambients han estat modelats històricament per la pastura amb petits ramats d'ovelles i cabres i  la inundació temporal causada per les pluges i el desguàs de la plana agrícola.

El gran desenvolupament d'infraestructures que ha patit el Delta en els darrers 20 anys ha provocat una important modificació de la xarxa de drenatge de gran part de la plana deltaica i una desaparició progressiva dels ramats que hi pasturaven. Com a conseqüència, els prats i maresmes s'inunden menys i la majoria no són pasturats per la fauna domèstica. Això ha provocat que amb el pas dels anys aquests hàbitats, sense l'acció dels herbívors  i amb menor inundació, s'hagin colonitzat progressivament per una espècie de jonc (Juncus acutus), que forma masses de port arbustiu molt denses, on no hi poden  créixer  altres espècies vegetals pròpies d'aquestes comunitats i que no son aptes per a la alimentació i nidificació de la fauna aquàtica que necessita d'espais oberts. El resultat és la pèrdua de biodiversitat i l'empobriment paisatgístic en els hàbitats colonitzats per aquestes jonqueres denses.

Des de fa anys s'ha intentat controlar l'expansió de les jonqueres, i reduir la superfície ocupada en alguns espais, mitjançant la pastura amb cavalls i les cremes controlades, però ha estat infructuós ja que els cavalls no es mengen els joncs i en cremar-los tornen a rebrotar amb força. Per tant, la alternativa de control efectiva passa per l'arrencat  dels joncs amb maquinaria.

L'any 2017 el Consorci dels Espais Naturals del delta del Llobregat va presentar al Departament de Territori i Sostenibilitat una proposta de recuperació de la biodiversitat de les maresmes i prats humits del Delta mitjançant l'arrencat de jonqueres denses, que es va incloure al programa  d'infraestructura de la Generalitat de Catalunya 2019-2020.   La proposta es basa en l'arrencat de 28,6 ha de jonqueres de jonc agut (Juncus acutus) en cinc espais naturals protegits del Delta: Maresma de les Filipines (11,4 ha), Reguerons (9,9 ha), can Sabadell (5,1 ha), cal Tet-ca l'Arana (1,6 ha) i can Dimoni (0,6 ha).

L'actuació consisteix en l'arrencat de soca dels joncs amb una excavadora giratòria i l'abassegat de les mates amb una pala carregadora fent cordons en la perifèria dels espais, en sectors sense vegetació d'interès. Aquests cordons aniran perdent volum amb el pas dels anys, a mida que la matèria orgànica es vagi descomponent, fins a integrar-se al terreny.

L'execució del projecte va començar el passat mes de setembre i es va dur a terme  a l'aiguamoll dels Reguerons i a l'espai natural del cal Tet-ca l'Arana. A la resta d'espais no es va poder actuar aquesta tardor a causa del grau d'inundació que tenien, que impedeix el treball de la maquinaria i s'haurà d'ajornar al mes d'agost del proper any, un cop passat el període d'inundació hivernal i el de nidificació de la fauna. 

La retirada de les jonqueres denses d'aquestes espais permetrà la recolonització per part de les espècies vegetals pròpies  de les comunitats de prats i salobrars inundables,  i la recuperació d'espais oberts i de baixa densitat vegetal, que son l'hàbitat per a moltes espècies d'invertebrats, amfibis i aus aquàtiques.

 

© Consorci Delta del Llobregat - 08820 - El Prat de Llobregat - Tel. 93 479 32 01 - administracio@consorcidelta.org