Saltar a continguts

Consorci Delta del Llobregat

#[eBDLocale.literal(navegacio)]

Menú principal

NOTÍCIES

20/10/2021
Alliberament de tortugues de rierol amb emissors als espais naturals del delta del Llobregat

Per quart any consecutiu es farà l'alliberament d'exemplars de tortuga de rierol (Mauremys leprosa) als espais naturals protegits de cal Tet-ca l'Arana i del Remolar-Filipines,  en el marc del projecte de conservació d'aquesta espècie que impulsen el Consorci dels espais naturals del delta del Llobregat i el ZOO de Barcelona.

Imatge de complement

La tortuga d'aigua ibèrica o tortuga de rierol és una espècie catalogada com a "vulnerable" per la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN); això vol dir que les seves poblacions estan amenaçades si no es duen a terme accions de conservació.

Aquesta actuació és fruit del conveni de col·laboració per a la conservació de la tortuga de rierol al delta del Llobregat, signat el 2012 entre el Zoo de Barcelona i el Consorci dels espais naturals del delta del Llobregat. Les accions del conveni es concreten en la cria d'aquesta espècie a les instal·lacions del Zoo, l'alliberament dels exemplars als espais naturals per tal de reforçar les poblacions naturals, el seguiment de les tortugues alliberades i la sensibilització als visitants del Zoo sobre els valors naturals del delta i els problemes de conservació d'aquesta espècie.  L'Ajuntament de Viladecans, que també té un conveni amb el Zoo de Barcelona per a dur a terme actuacions de conservació de fauna del municipi, ha contribuït a aquesta actuació aportant els emissors per al seguiment de les tortugues alliberades. 

El 2012 es va adequar una instal·lació al ZOO que recrea una bassa amb vegetació aquàtica autòctona, on es va col·locar una població reproductora de tortugues d'aigua i es va instal·lar senyalització informativa del projecte i del delta del Llobregat. L'any 2014 van néixer les primeres cries, fet que s'ha repetit els anys següents, i l'any 2016 es va produir el primer alliberament d'exemplars.

Enguany hi ha 20 exemplars de tortugues de rierol nascudes al Zoo amb la mida i edat adequades per a ser alliberades a la natura, aquest grup es completarà amb 7 exemplars provinents del CRARC - Centre de Recuperació d'Amfibis i Rèptils de Catalunya, que també col·labora en el projecte.

Avui s'ha dut a terme l'acte d'alliberament de les 27 tortugues als espais naturals del delta del Llobregat, en concret 18 exemplars als espais naturals del Riu (cal Tet - ca l'Arana) i 9 exemplars al l'espai natural del Remolar - Filipines.  Aquestes dues zones humides presenten una gran varietat d'hàbitats aquàtics: zones inundació temporal, basses, estanys, canals i el tram final del riu, gran disponibilitat d'aliment i una població establerta d'aquesta espècie.

Cada tortuga està marcada amb un codi específic al marge de la closca o un xip, i es prenen diverses mesures corporals abans de l'alliberament. Això permetrà avaluar la seva adaptació a la natura en cas que siguin capturades en el programa de seguiment posterior que preveu el conveni. Com a novetat, enguany 12 exemplars dels que s'alliberaran portaran un dispositiu GPS tipus logger a la closca, el qual enregistra la posició i la temperatura. Aquests emissors permetran fer un seguiment del moviment de les tortugues i en cas que siguin recapturades ens donarà una informació molt valuosa sobre aspectes com la dispersió, tipologia d'hàbitats seleccionats, corredors utilitzats, etc. 

Davant el problema de la gran competència per l'hàbitat i els recursos que fan les cada cop més abundants poblacions de tortugues exòtiques sobre la tortuga de rierol, des del Consorci es duen a terme campanyes de retirada de tortugues exòtiques de forma periòdica en diversos aiguamolls i canals del Delta, les quals s'intensificaran en els propers anys.

@ViladecansTweet. Tweet-video de l'acte d'alliberament

© Consorci Delta del Llobregat - 08820 - El Prat de Llobregat - Tel. 93 479 32 01 - administracio@consorcidelta.org