Saltar a continguts

Consorci Delta del Llobregat

#[eBDLocale.literal(navegacio)]

Menú principal

NOTÍCIES

12/09/2022
Comencen les obres de renaturalització de l'aparcament VIP de l'Aeroport, construït a l'espai natural protegit de can Sabadell a Viladecans

El passat 1 d'agost van començar les obres de renaturalització d'un dels aparcaments que AENA va construir a l'espai natural protegit de can Sabadell l'any 2008, dos anys després que l'espai fos inclòs a la Zona d'Especial Protecció per a les Aus i Xarxa Natura 2000 del delta del Llobregat. 

La maresma de can Sabadell és un aiguamoll amb un mosaic d'hàbitats aigualosos, com ara jonqueres, salicornars, canyissars i prats herbacis humits.  A banda del seu valor natural, aquest espai constitueix el corredor biològic entre els espais naturals litorals (Remolar-Filipines) i interiors (Reguerons), en un entorn ocupat per les instal·lacions de l'aeroport i la plana agrícola de Viladecans. La manca d'accés públic a aquest espai li dona unes condicions de tranquil·litat que permeten la riquesa d'espècies d'aus migratòries que l'utilitzen com a zona de repòs i alimentació.

L'espai on es va construir l'aparcament VIP i un equipament de rentat de vehicles el 2008 estava ocupat per un hàbitat de maresma dolça amb inundació temporal, dominat pel canyissar, delimitat per la corredora de can Sabadell i la riera de Sant Climent.

El 2008,  AENA en el marc del Pla Director d'ampliació de l'aeroport del Prat va iniciar la construcció de 4 aparcaments a l'espai de can Sabadell, una part en terrenys d'antics aparcaments de caravanes i una altra part ocupant un sector de la zona humida protegida de can Sabadell. Aquest és el cas del pàrking que s'ha començat a desmantellar per recuperar l'aiguamoll que es va destruir amb la seva construcció.

El projecte de renaturalització del pàrkign VIP es basa en l'endarrocament i retirada de totes les estructures del pàrking i la restitució de la cota de terreny i característiques preexistents per permetre la recuperació de l'antiga zona humida. També es restituirà el traçat de la corredora de can Sabadell, que travessava aquest espai i el curs de la qual va ser desviat a un extrem de l'aparcament. En concret es retiraran tots els tancaments, serveis, aglomerats, terres i àrids que es van posar per elevar el terreny i terraplenar la zona humida, fins arribar a l'antiga cota del terreny que permeti la recuperació de les seves condicions d'inundabilitat imprescindibles per recuperar l'hàbitat d'aiguamoll. amb la restitució de l'antic traçat de la corredora es faran desguassos laterals per incrementar el grau d'inundació. També es farà una plantació en tot l'espai d'exemplars de diverses espècies de plantes aquàtiques d'interès per potenciar la colonització natural per part de la vegetació  d'aiguamoll. Finalment, cal indicar que els dos anys següents a la restauració de la zona humida es faran session de retirada manual de la vegetació exòtica i ruderal que colonitzi l'espai. Es preveu que l'obra finalitzi el mes de novembre.

Aquest aparcament i altres que hi ha a la mateixa zona, es van construir sense una avaluació ambiental prèvia i per tant, sense arribar a cap conclusió sobre les conseqüències que la seva construcció tindria per a l'espai natural. Després de diverses consultes i denúncies a la Comissió Europea, aquesta ha requerit a AENA corregir l'impacte produït amb la construcció dels aparcaments i a restaurar la zona.  

En els propers anys s'ha de materialitzar el compromís de retirada de la resta d'aparcaments que AENA va construir en l'espai protegit i corredor biològic de can Sabadell, per tal de donar compliment al requeriment fet per la Comissió Europea, i així, augmentar la superfície de la maresma i restablir la integritat de la ZEPA i la Xarxa Natura 2000, tot millorant la connexió biològica. 

© Consorci Delta del Llobregat - 08820 - El Prat de Llobregat - Tel. 93 479 32 01 - administracio@consorcidelta.org