Saltar a continguts

Consorci Delta del Llobregat

#[eBDLocale.literal(navegacio)]

Menú principal

NOTÍCIES

28/11/2022
Plantació de planta aquàtica i retirada de vegetació exòtica al Remolar amb la col·laboració de personal d'Adecco i GN Medio Ambiente.

Dissabte passat van tenir lloc al Remolar-Filipines dues activitats de voluntariat, una consistent en la plantació de plantes de maresma de diverses espècies en dues basses creades recentment, i l'altra centrada en l'extracció de plantes exòtiques de la Pineda del Remolar. A ambdues activitats, que es van fer amb la col·laboració de l'associació GN Medio Ambiente, van participar treballadors i treballadores amb discapacitat de la Fundació Adecco.

 

Un total de 50 persones vinculades a la Fundació Adecco, que treballa, entre d?altres, l'objectiu de la inserció en el mercat laboral de persones amb discapacitat, amb la col·laboració de GN Medio Ambiente, entitat especialitzada en l'educació i el voluntariat ambientals, van participar en una jornada de plantació de plantes aquàtiques a dues basses de l'espai natural del Remolar-Filipines i de extracció de vegetació exòtica de la Pineda del Remolar.

A les masses d'aigua del delta del Llobregat, com ara basses, llacunes, canals i rieres,  trobem plantes aquàtiques especialitzades en viure en zones inundades de forma temporal o permanent. El canyís és una espècie de planta aquàtica de creixement ràpid i gran capacitat de recobriment i colonització, creant en moltes ocasions poblacions monoespecífiques. Amb l'objectiu de tenir una major diversitat vegetal, quan es crea una nova bassa, com és el cas de dues basses creades recentment al Remolar,  és convenient plantar exemplars de diferents espècies vegetals, que amb la seva propagació controlen el recobriment de canyís i permeten una major riquesa d'espècies.

Així, el dissabte 26 de novembre, l'equip de voluntaris i voluntàries, va plantar de forma manual diverses espècies en els marges de les dues basses excavades al Remolar el mes de setembre, i que es trobaven exempts de vegetació. Es van plantar 168 exemplars de 3 espècies: lliri groc, salicària i espartina.

Durant el matí, el mateix grup de voluntariat també va dur a terme la retirada de plantes exòtiques de la Pineda del Remolar. La retirada de vegetació exòtica invasora és una acció prioritària per a la conservació dels espais naturals i la biodiversitat del Delta, sobretot en indrets com l?esmentada pineda, que ha patit de la invasió de plantes exòtiques, al estar ocupada durant molts anys per les instal·lacions d?un càmping, fins que l'any 2004 aquest va ser expropiat per AENA, en estar afectat per l'ampliació de l'Aeroport i va poder començar el projecte de recuperació i renaturalització de la pineda.  

Algunes de les espècies invasores més abundants són Lonicera japponica, Senecio tamoides, Pittosporum tobira, Myoporum tenuifolium, Aloe variegata. Les plantes s'han estret amb l'ajuda d?aixades, pales i rasclets, i altres directament amb les mans.

Es van retirar un total de 57 Kg de materia vegetal, que va ser portada a la Deixalleria municipal, per ser transformada en compost vegetal.

Cada dia són més les empreses que es comprometen a fer accions per al medi ambient i millorar l'entorn en el que interactuen. Des del Consorci del Delta del Llobregat oferim a les empreses del territori la possibilitat de contribuir de forma directa a l'objectiu compartit de desenvolupament sostenible, amb actuacions centrades en la restauració ecològica dels hàbitats més representatius i més necessitats de protecció del delta del Llobregat.

© Consorci Delta del Llobregat - 08820 - El Prat de Llobregat - Tel. 93 479 32 01 - administracio@consorcidelta.org