Saltar a continguts

Consorci Delta del Llobregat

#[eBDLocale.literal(navegacio)]

Menú principal

NOTÍCIES

02/04/2024
L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) licita les obres per a restaurar la maresma de les Filipines, a l'espai natural del Remolar-Filipines del delta del Llobregat

Les actuacions que s’han tret a licitació permetran l’aportació d’aigua del freàtic, millorant la renovació de l’aigua i la seva qualitat, un dèficit històric d’aquesta zona humida. L’actuació l'ha impulsat l'ACA i té un pressupost de licitació d’1,3 MEUR, i compta amb el finançament dels fons europeus Next Generation.

La maresma de les Filipines de l’espai natural del Remolar-Filipines està situada íntegrament al terme municipal de Viladecans i forma part d’una massa d’aigua que segons el Pla de gestió del Districte de la conca fluvial de Catalunya 2016-2021 es troba en estat ecològic “dolent”. Aquest fet es deu bàsicament a l’entrada periòdica d’aigua contaminada a la maresma pel  desbordament de l’estany del Remolar, que rep el desguàs d’aigües d’una part important de la plana agrícola i de zones urbanitzades. A més, en períodes secs, la problemàtica és el dèficit d’aigua per al manteniment dels hàbitats aquàtics, amb la conseqüent pèrdua de qualitat i de biodiversitat d’un dels espais del delta del Llobregat que fa uns anys mantenia un millor estat de conservació.

L’actuació prevista per a resoldre aquesta problemàtica consisteix en un ampli ventall de mesures, que es duran a terme en dues fases. En la primera d’elles es preveuen actuacions com el bombament des de dos punts per aportar aigua de bona qualitat des del freàtic i des del braç de la Vidala cap a les diferents zones de la maresma, mentre que les actuacions complementàries inclouen l’anivellament de motes i camins per tal d’evitar  l’entrada d’aigua contaminada i obres d’ajust i reparació de diferents comportes i canonades que comuniquen els diferents sectors de la maresma per millorar la gestió de l’aigua.  

 Pel que fa a la segona fase dels treballs, es preveu la instal·lació d’una xarxa de piezòmetres a l’aqüífer superficial per al seguiment i control, la instal·lació de sensors de mesura i control en els diferents punts d’obra i, finalment, la plantació de vegetació autòctona (Vinca major, Vitex agnus-castus, Tamarix gallica).

 https://contractaciopublica.cat/ca/detall-publicacio/300094004 

 Amb un pressupost de licitació superior als 1,3 MEUR, aquesta actuació compta amb finançament dels fons europeus Next Generation. El termini per a la presentació d’ofertes finalitza el 19 d’abril. Aquest és un projecte llargament reivindicat, i que pot posar fi a dècades de pèrdua de qualitat i quantitat de l’aigua que inunda aquesta maresma, i que ha provocat una important minva de biodiversitat, en especial pel que fa a la petita fauna aquàtica (insectes, mol·luscs, amfibis) i la vegetació submergida.

L’estat ecològic de la maresma de les Filipines, la més gran de tot el delta del Llobregat, i que alberga una biodiversitat extraordinària, pot millorar de forma ràpida si s’aporta aigua de qualitat, s’incrementa la renovació de l’aigua i es dona una major estabilitat al règim d’inundació, en especial durant el període de nidificació.

© Consorci Delta del Llobregat - 08820 - El Prat de Llobregat - Tel. 93 479 32 01 - administracio@consorcidelta.org