Saltar a continguts

Consorci Delta del Llobregat

#[eBDLocale.literal(navegacio)]

Menú principal

Política de privacitat / Avís Legal

Política de privacitat de protecció de dades al web

Mitjançant el present avís, el Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat, en endavant Consorci, amb domicili social Av.d’Onze de Setembre 73 – 75 / 08820 El Prat de Llobregat, informa als usuaris del lloc web www.deltallobregat.cat, propietat del Consorci, de la seva política de protecció de dades de caràcter personal.

L’ús d’aquest del lloc web i de qualsevol dels serveis que s’incorporin en ell, suposa la plena acceptació de les condicions que es manifesten en la política de privacitat que s’exposa.

Recollida de dades

D’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals seran recollides, incorporades i tractades en el fitxer USUARIS_dades, la finalitat del qual és garantir la traçabilitat de totes les gestions que els usuaris realitza amb el Consorci a través del lloc web www.deltallobregat.cat.

Aquest fitxer, USUARIS_dades, està inscrit en el Registre General de l’Agència Catalana de Protecció de Dades.

Les dades que es requereixin seran les estrictament necessàries, adequades i pertinents per a la finalitat per a la qual es recullin i seran sotmeses a un tractament automatitzat.

La recollida i tractament de les dades personals que vostè faciliti té coma a finalitat contactar amb vostè per a donar resposta a la seva petició i informar-li dels serveis quer ofereix aquesta entitat (informació sobre serveis, d’accés, activitats i altres), a través de qualsevol mitjà de comunicació, inclòs el correu electrònic. No obstant, si la finalitat del tractament de les seves dades personals facilitades difereix del que està indicat, se li informarà de forma precisa.

L’òrgan responsable del fitxer és la Gerència del Consorci.

Les persones interessades podran exercir el dret d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició previstos a la Llei 15/1999. Per exercir aquests drets, podeu dirigir-vos al responsable d’aquest fitxer adreçant un correu electrònic a administracio@consorcidelta.org o bé presencialment a l’Oficina Tècnica del Consorci (Av. D’Onze de Setembre, 73 – 75, 08820 El Prat de Llobregat).

Així mateix us informem que totes les dades seran tractades amb la màxima confidencialitat i d’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades.  

Cookies

Aquest lloc utilitza galetes de tercers per poder millorar els nostres serveis a partir de l'anàlisi de la teva navegació. Si continues navegant sense canviar la teva configuració considerarem que acceptes la seva utilització.

 

Avís legal

El fet d'accedir a aquest portal implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions:

Titularitat del web

Aquest portal web està registrat a favor del Consorci per a la Protecció i Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat, amb CIF Q0801350J i domicili social a Pl. de l'Agricultura 4 , 08820- El Prat de Llobregat (Barcelona). A efectes de notificació cal dirigir-se a Av. d'Onze de setembre 73 - 75. Telèfon de contacte: +34 93 479 32 01.

Contingut del web i enllaços


El Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts d'aquesta pàgina web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que hi accedeix a ells o els utilitza. Tampoc assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en les pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per enllaços des de aquesta pàgina web. La presència d'aquests enllaços té una finalitat informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s'ofereixin en la pàgina web de destí. En cas que el Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat tingui coneixement efectiu que l'activitat o la informació a la que es remet des d'aquests enllaços és il·licita, constitutiva de delicte o pot lesionar béns o drets de tercers susceptibles d'indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l'enllaç corresponent a la major brevetat possible.

Actualització i modificació de la pàgina web

El Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat es reserva el dret d'actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la seva pàgina web, i la seva configuració o presentació, en qualsevol moment, sense previ avís i sense assumir cap responsabilitat per fer-ho.
 
Aspectes tècnics

El Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat no es responsabilitza d'omissions, errors, pèrdua d'informació, vulneració de la confidencialitat i/o accés indegut a la informació o a les dades personals causades per problemes tècnics de la comunicació, no imputable al Consorci o degut a deficiències o errades de seguretat en les xarxes de comunicacions no controlades pel Consorci; i en general, els originats per causes de força major o que pugin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del seu control.

El Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat  no es responsabilitzarà de les dificultats d'accés al web, interrupcions, desconnexions, demores o qualsevol altra dificultat en la connexió originada pels serveis d'accés a Internet.

Des dell Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat no es garanteix l'absència de virus o d'altres elements que puguin causar danys en els sistemes informàtics, en els documents electrònics o en els fitxers d'usuari d'aquesta pàgina web o de pàgines web de tercers, i per tant, no es responsabilitza dels perjudicis que es puguin produir per aquestes causes.

També queda exonerat de tota responsabilitat davant de possibles danys i perjudicis que pugui patir l'usuari com a conseqüència d'errades, defectes u omissions en la informació que facilita quan procedeixi de terceres fonts.
 
Responsabilitat de la persona usuària

La persona usuària es compromet a:

Realitzar un ús adequat i lícit dels continguts d'aquesta pàgina web.
Acceptar les normes i condicions establertes en aquest document.
Informar de qualsevol circumstancia que pugui afectar el bon funcionament de la pàgina web.
Abstenir-se de realitzar qualsevol activitat dirigida a interferir, alterar o desconnectar el sistema de servidors, dispositius de protecció o seguretat.
Respondre, personalment o mitjançant les persones a qui ha atorgat poders o representació, si és el cas, de danys i perjudicis que s'hagin pogut ocasionar per incompliment de els obligacions detallades abans.

El Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat  podrà excloure, mitjançant el corresponent expedient, a la persona usuària que incompleixi les condicions d'accés i ús i adoptar totes les mesures que consideri oportunes en cada moment o de manera immediata.

© Consorci Delta del Llobregat - 08820 - El Prat de Llobregat - Tel. 93 479 32 01 - administracio@consorcidelta.org