Saltar a continguts

Consorci Delta del Llobregat

Navegació

Menú principal

Amfibis

AMFIBIS DEL DELTA DEL LLOBREGAT *1
 
NOM CIENTÍFIC
NOM CATALÀ
ESTATUS
ANURS
 
HYLIDAE
 
 
1
Hyla meridionalis
Reineta
Escassa
 
RANIDAE
 
 
2
Rana (Pelophylax) perezi
Granota verda
Freqüent
 
BUFONIDAE
 
 
3
Bufo bufo
Gripau comú
Probablement extingit
4
Bufo calamita
Gripau corredor
Amb un projecte de recuperació
 
PELOBATIDAE
 
 
5
Pelobates cultripes
Gripau d’esperons
Probablement extingit
 
DISCOGLOSSIDAE
 
 
6
Alytes obstreticans
Tòtil
Amb un projecte de recuperació
7
Discoglossus pictus
Granota pintada
En expansió
*1Universitat de Barcelona. Seguiment de paràmetres biològics i detecció de bioindicadors de l’estat del sistema al llarg del període de creació de noves infraestructures al delta del Llobregat. Anys 2004 i 2005. Informes inèdits.

 

Annex: Descarregar PDF Català  (pdf 55.65KB)
Annex: Descarregar PDF Anglès MOSTRA  (pdf 7.26KB)

 

© Consorci Delta del Llobregat - Av. Onze de Setembre, 73-75 - 08820 - El Prat de Llobregat - Tel. 93 479 32 01 - administracio@consorcidelta.org