Saltar a continguts

Consorci Delta del Llobregat

Navegació

Menú principal

NOTÍCIES

17/06/2020
S'aprova al Parlament la creació de l'Agència de la Natura de Catalunya

El Parlament ha aprovat aquest dimecres la Proposició de llei de creació de l'Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat de Catalunya. L'objectiu d'aquesta agència és protegir, planificar, restaurar, millorar i estudiar el medi natural de Catalunya, tant en l'àmbit continental com en el marí.

Imatge de complement Ampliar imatge

La finalitat d'aquest nou organisme públic és preservar el patrimoni natural, la biodiversitat i la geodiversitat i garantir els serveis ambientals i les externalitats positives dels ecosistemes amb criteris d'integritat, sostenibilitat, persistència i eficiència.

L'Agència de la Natura de Catalunya tindrà personalitat jurídica pròpia i s'adscriurà al departament competent en matèria de medi ambient. L'agència promourà la participació de les administracions públiques, les entitats locals i les privades sense ànim de lucre i els consorcis en la gestió del patrimoni natural i treballarà d'acord amb un contracte programa aprovat cada sis anys i amb objectius biennals.

La creació d'aquesta entitat s'emmarca dins el compliment de les directives d'Emergència Climàtica i les d'Hàbitats i Aus, ja que un fet indiscutible és que la protecció dels espais naturals podrà servir, entre d'altres, per a la protecció de la biodiversitat global. La proposició de llei va sorgir del Parlament de Catalunya l'any 2017, i ha estat una entitat molt esperada entre els gestors dels parcs i espais naturals del Catalunya, que veuen en aquest nou ens una oportunitat de revertir la situació de minva de biodiversitat, degut al canvi climàtic, la sobrexplotació dels recursos naturals o la invasió d'espècies exòtiques invasores, per posar només uns exemples.

L'Agència disposarà d'autonomia financera i recursos propis per a desplegar polítiques de protecció del medi natural, entre els quals el Fons del Patrimoni Natural que es dotarà amb el 50% de l'import que es recapti de l'impost sobre les emissions de CO2.

Confiem que el nou organisme afronti amb decisió els reptes que té plantejats el medi ambient al nostre país, i molt especialment pel que fa a les zones humides com el Delta del Llobregat, i contribueixi amb els recursos necessaris per al foment de la biodiversitat amb l'objectiu d'un major benestar econòmic, social i ambiental.  

© Consorci Delta del Llobregat - Av. Onze de Setembre, 73-75 - 08820 - El Prat de Llobregat - Tel. 93 479 32 01 - administracio@consorcidelta.org